Houtskär kyrka

Jungfru Maria

St Andreasvägen 18, 21760 Houtskär

Houtskär kyrka

Houtskärs kyrka var tidigare Houtskär församlings moderkyrka. Numera ingår den tidigare självständiga församlingen som en kapellförsamling i Väståbolands svenska församling och kyrkan fungerar som Houtskär kapellförsamlings gudstjänstlokal. Utöver gudstjänst, som firas i regel alla söndagar och helgdagar under året, förrättas även ortens dop, vigslar och begravningar i kyrkan. Även konserter och andra lämpliga musikevenemang kan hållas här.

Houtskär kyrka byggdes år 1703 och vigdes till jungfru Maria kyrka den 10 juli år 1704, som den tredje kyrkobyggnaden i ordningen för Houtskärborna. På den tiden var Houtskär ett kapell under Korpo församling. År 1554 nämns Houtskär för första gången som en kapellförsamling under Korpo. Från början hade Korpo med Houtskär skötts av en och samma präst, senare med hjälp av en kaplan och från 1692 hade Houtskär sin egen ordinarie kaplan med kaplansboställe i Näsby. Den 9 oktober 1865 utfärdades ett kejserligt edikt om att Houtskär kapellförsamling skulle avskiljas till ett eget pastorat, vilket förverkligades då kyrkoherden i Korpo avled den 3 april 1867 och kaplanen i Houtskär blev den nya själständiga församlingens kyrkoherde.

Kyrkan är en korskyrka med jämnlånga korsarmar, timrad på en låg cementerad stenfot. Väggarna är brädfodrade och rödmålade under tjärat spåntak.

Houtskär kyrka har sittplatser för ca 400 kyrkobesökare.


Läge på kartan

Evenemang

sö 27.10 kl. 11.00

St Andreasvägen 18, 21760 Houtskär

Högmässa

Välkomna!
sö 17.11 kl. 11.00

St Andreasvägen 18, 21760 Houtskär

Högmässa

Välkomna!