Församlingslyktan

Församlingslyktan är Houtskärs egen församlingstidning. Den har funnits i över 60 år och utkommer fyra gånger per år. 
Tidningen delas ut till alla fastbosatta hem i Houtskär och till dem på annan ort som prenumererar på den. 
På den här sidan kan du läsa tidningarna i PDF format.