Korpo församlingshem

ff

Tallbackavägen 2, 21710 Korpo

OBS! Korpo församlingshem ej i bruk 1.6-30.9 p.g.a. renovering!