Korpo församlingshem

ff

Tallbackavägen 2, 21710 Korpo

OBS! Korpo församlingshem ej i bruk 1.6-30.9 p.g.a. renovering!

Evenemang

må 4.12 kl. 10.30 -12.00

Tallbackavägen 2, 21710 Korpo

Cancercafé

Cancercaféet - samling kring en kopp kaffe och det som förenar.