Meditationsstigen - Pohdiskelu polku - Path of Pearls

Meditationsstigen är en ca 1,5 kilometer lång naturstig som börjar och slutar i Houtskärs kyrka. Stigen är naturskön och längs stranden, genom skogen, längs landsvägen och genom prästgårdens trädgård. Stigen har två delar. Den kortare delen, utmärkt med rött, är lättare att röra sig längs. Den längre delen, utmärkt med blått, är aningen mera krävande. Långs stigen finns sittplatser med vacker utsikt och korta texter att läsa och reflektera över om man vill. Texterna finns på svenska, finska och engelska. De baserar sig på biskop emeritus Martin Lönnebos texter om Frälsarkransen. Vid varje text finns också en kort bön. 

Speciellt under maj månad när vårblommorna blommar och trädens grönska ännu är skir, är stigen extra vacker.

Skärgårdsnaturen är mycket sårbar så vi ber alla vandrare hålla sig till den utmärkta sitgen. Stigen är inte tillgänglig annat än till fots och lämpar sig för funktionshindrade eller för cykel eller andra fortskaffningsmedel.

Här hittar du broschyren för Meditationsstigen. Broschyren finns också att ta i kyrkans vapenhus.

Karta över meditationsstigen