Barn- och ungdomsarbetets anställda i Väståbolands svenska församling

Mari Nurmi

barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu