Barn- och ungdomsarbetets anställda i Väståbolands svenska församling

Sofia Rinne

barnledare
Kyrkoesplanden 3
21600 Pargas


Caroline Törnqvist

familjediakon
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär