Barn- och ungdomsarbetets anställda i Väståbolands svenska församling

Nenne Lappalainen

vikarierande ungdomsarbetsledare i skärgården
Houtskär kapellförsamling Iniö kapellförsamling Korpo kapellförsamling Nagu kapellförsamling