Diakonianställda i Väståbolands svenska församling


Henrica Lindholm

diakon
Pargas församlingsdistrikt
Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Nella Lindholm

diakoniarbetare
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Tjänstledig


Linnéa Nygård

diakon
Pargas församlingsdistrikt
Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Kaisa Söderholm

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Tjänstledig 1.1.2023->


Caroline Törnqvist

diakon/ungdomsarbetsledare
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär