Diakonianställda i Väståbolands svenska församlingHenrica Lindholm

diakon
Pargas församlingsdistrikt
Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Nella Lindholm

diakoniarbetare
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Linnéa Nygård

diakon
Pargas församlingsdistrikt
Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Kaisa Söderholm

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag