Nagu kyrka

Nagu kyrka

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Nagu medeltida gråstenskyrka ligger i en tallbacke, på den så kallade Kyrkbacken, på den större av Nagus två huvudöar, Storlandet. Salkyrkan i tre skepp är tillägnad Olof den helige. Kyrkans byggnadshistoria är föga omtvistad och alla historiker som undersökt kyrkan anser att kyrkobyggnaden uppförts på 1430-talet. Lillkyrkan på kyrkans norrsida byggdes i medlet av 1600-talet, ursprungligen till ett gravkapell, men används numera som ett förrättningskapell. Den norr om kyrkobyggnaden belägna byggnaden, som ursprungligen uppfördes som ett gravkapell för släkten Finckenberg i slutet av 1700-talet, fungerar numera som lagerbyggnad. Nordväst och nordost om kyrkan finns på kyrkogården benhus som uppfördes på 1700-talet. På backkrönet nordväst om kyrkogården står den 1751 färdigställda klockstapeln. Det åttkantiga klockhuset har byggts senare. 

Kyrkans ursprungliga altarskåp från 1400-talet finns numera på Nationalmuseum, liksom även korfönstrets på 1440-talet svenskgjorda glasmålningar föreställande Olof den helige och Erik den helige. Kopiorna av glasmålningarna gjordes under 1900-talets första årtionden. Den enda medeltida träskulptur som finns kvar i kyrkan är ett triumfkrucifix från 1400-talet. Även Finland äldsta bevarade orgelpositiv från 1660-talet, det så kallade Nagupositivet, har flyttats till Nationalmuseum. Den nuvarande orgeln är från år 1791. Kyrkans nuvarande predikstol, baserad på ritningar av länsarkitekt C. J. von Heideken, gjordes av åbobon Johan Westling år 1870. Den tidigare predikstolen hade erhållits som gåva år 1621 och den donerades år 1894 till Åbo stads historiska museum, där den brann under krigsåret 1941.

Medeltida och på 1600-talet gjorda kalkmålningar finns närmast i valven samt även några som finns kvar på väggar och pelare. En del av målningarna avlägsnades avsiktligt på 1870-talet i samband med en kalkning. Målningarna är enkla, så kallade byggnadsarbetarmålningar. På kyrkans norrvägg hänger en av R. W. Ekman förfärdigad avbild av da Vincis Nattvarden från år 1850, donerad av K. H. Finckenbergs sterbhus. I förrättningskapellet hänger Gabriel Gotthard Sweidels målning av nattvardens instiftande från år 1792.

I kyrkans västra gavel finns en läktare med en orgeln byggd av Olof Schwan i Stockholm. Orgeln är invigd 11 december 1791 och fortfarande i bruk. En kort historik berättar mera om orglarna i Nagu kyrka.

Läge på kartan

Evenemang

sön 2.6 kl. 11.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Högmässa

2. söndagen efter pingst
sön 9.6 kl. 11.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Suomenkielinen messu - finskspråkig högmässa

3. söndagen efter pingst - 3. sunnuntai helluntaista
sön 16.6 kl. 11.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Högmässa med konfirmation

4. söndagen efter pingst
sön 23.6 kl. 11.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Sommargudstjänst

5. söndagen efter pingst
sön 7.7 kl. 11.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Högmässa

7. söndagen efter pingst
sön 14.7 kl. 11.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Suomenkielinen messu - finskspråkig högmässa

Kirkastussunnuntai - Kristi förklarings dag
sön 21.7 kl. 18.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Kvällsmässa

9. söndagen efter pingst
sön 11.8 kl. 11.00

Kyrkvallen 1, 21660 Nagu

Suomenkielinen messu - finskspråkig högmässa

12. sunnuntai helluntaista - 12. söndagen efter pingst