Samfällighetens anställda


gravbyråföreståndare/församlingsmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
gravkontoret 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

fastighetschef
Pargas kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Löner, skattekort, arvoden

övervaktmästare
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fakturor, bokföring


fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas
församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 Pargas


värdinna
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag


ekonomichef
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkvallen 4
21660 Nagu