Beslutsfattande

Det högsta beslutfattandet i församlingarna sker i kyrkofullmäktige som församlingsmedlemmarna valt i allmänna val, dvs. församlingsvalet, vart fjärde år. Kyrkofullmäktige beslutar om riktlinjer för församlingens verksamhet och ekonomi, kyrkoskatten, byggnadsprojekt och grundandet av tjänster.

Kyrkofullmäktige väljer att kyrkoråd som leder församlingens verksamhet och arbete, det bereder ärenden som kyrkofullmäktige besluter om.

Du kan påverka församlingens beslut, t.ex. genom att delta i församlingsval och göra initiativ.

Medlemmar i församlingsrådet

Kyrkoherde Harry S. Backström, ordförande
​​​​​​​Magnus Sundman, viceordförande
Rune Johansson
Jan Eriksson
Sara Bergqvist
Helena Lindström
Tiina Pöyli
​​​​​​​Alf Jansson
Tina Rosvall
Yngve Lindqvist
Ditte Nordqvist
​​​​​​​Ulf Pakalén
Widar Nyberg

Väståbolands svenska församlings representanter i gemensamma kyrkofullmäktige

Jan Eriksson, gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
Sara Bergqvist
Petra Öhman
Magnus Sundman
Jeanette Laaksonen
Rea Åkerfelt
Tina Rosvall
Alf Jansson
Tomas Jansén
​​​​​​​Mikael Östman
Monica Hedström-Järvinen
Ulla Alstrand
Jan Gräsbeck
Toni Kaarto
​​​​​​​Erkki Kruuna
Viveca Auer
Johan Kortteinen
Solveig Karlsson
Widar Nyberg
​​Tiina Johansson