Kyrkoherdeämbetet i Pargas

Kyrkoherdeämbetet är öppet vardagar kl. 9-12.30.

Kyrkoherdeämbetet sköter om församlingsförvaltningen och medlemsregisterärenden.

Tel. 040 312 4410
vastabolands.forsamling(at)evl.fi

På gravkontoret sköter man t.ex. om gravplatser, gravskötslar, urnbisättningar, själaringningar m.m.
Öppet må-tors kl. 9-12.30
Tel. 040 312 4482
pargas-parainen(at)evl.fi