Kyrkoherdeämbetet i Pargas

Kyrkoherdeämbetet är öppet vardagar kl. 9-12.30.

Kyrkoherdeämbetet sköter om församlingsförvaltningen och medlemsregisterärenden.

Tel. 040 312 4410
vastabolands.forsamling(at)evl.fi