Iniö kapellförsamling

Pastorskansliet öppet vid behov, tel 0403 124 462 (Jussi Meriluoto).

Mera om Iniö kyrka kan du läsa här.

tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
Altartavlan i Iniö kyrka, föreställande herdarnas tillbedjan inför Jesusbarnet i Marias famn.
Altartavlan i Iniö kyrka