Iniö kapellförsamling

Pastorskansliet öppet vid behov, tel 0403 124 460 eller 0403 124 462 (Eeva Vuola).