Iniö kapellförsamling

Pastorskansliet öppet vid behov, tel 0403 124 462 (Jussi Meriluoto).