Iniö kapellförsamling

Pastorskansliet öppet vid behov, tel 0403 124 462 (Jussi Meriluoto).

Mera om Iniö kyrka kan du läsa här.

Tag kontakt

tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
Altartavlan i Iniö kyrka, föreställande herdarnas tillbedjan inför Jesusbarnet i Marias famn.
Altartavlan i Iniö kyrka