Iniö kapellförsamling

Pastorskansliet öppet vid behov, tel 0403 124 462 (Jussi Meriluoto).

tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
Iniö barn och ungdomar har målat en ny fin tavla vid namnet
Iniö barn och ungdomar har målat en ny fin tavla vid namnet "Skapelsen" till Iniö kyrka. Kom och beundra!