Iniö kapellförsamling

Pastorskansliet öppet vid behov, tel 0403 124 462 (Jussi Meriluoto).

Mera om Iniö kyrka kan du läsa här.Öppna länk i ny flik

Altartavlan i Iniö kyrka, föreställande herdarnas tillbedjan inför Jesusbarnet i Marias famn.
Altartavlan i Iniö kyrka