Korpo kapellförsamling

Korpo kapellförsamling har verksamhet i sex gudstjänstlokaler: Korpo kyrka, Norrskata kyrka, Aspö kapell, Jurmo kapell samt Utö bönehus och Utö fyrkyrka. I kyrkbyn finns ett församlingshem där även kansliet finns. Församlingen är svenskspråkig, men arbetar också på finska.

Personalen i Korpo består av präst, kantor och diakoniarbetare. Skärgårdens barn- och ungdomsarbetsledare ordnar verksamhet i Korpo en dag i veckan. Därtill arbetar en församlingsmästare i Korpo.

Kansliet har öppet vanligen tisdagar och torsdagar kl. 10-12.
Kyrkan är öppen dagligen kl. 10-14.
 

Anställdas kontaktinformation

Tag kontakt

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

Tag kontakt

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag

vikarierande ungdomsarbetsledare i skärgården
Houtskär kapellförsamling Iniö kapellförsamling Korpo kapellförsamling Nagu kapellförsamling
Korpo kyrka