Korpo kapellförsamling

Korpo kapellförsamling har verksamhet i sex gudstjänstlokaler: Korpo kyrka, Norrskata kyrka, Aspö kapell, Jurmo kapell samt Utö bönehus och Utö fyrkyrka. I kyrkbyn finns ett församlingshem där även kansliet finns. Församlingen är svenskspråkig, men arbetar också på finska.

Personalen i Korpo består av präst, kantor och diakoniarbetare. Skärgårdens barn- och ungdomsarbetsledare ordnar verksamhet i Korpo en dag i veckan. Därtill arbetar en församlingsmästare i Korpo.

Ingen egentlig kanslitid i Korpo, kontoret öppnas enligt överenskommelse.

Ämbetsbetyg beställs på pastorskansliet i Pargas. I alla ärenden som gäller Korpo kapellförsamling, såsom gudstjänster, förrättningar och annan verksamhet, går det bra att ringa alla dagar på nummer 040 312 4442, där prästen svarar om han inte är upptagen med annat.

 

På Korpo anslagstavla på Facebook kan du hitta information om Korpo kapellförsamlings verksamhet.Öppna länk i ny flik

Anställdas kontaktinformation

Tag kontakt

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

församlingsmästare
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

Korpo kyrka