Pargas församlingsdistrikt

Församlingsgemenskapen på området som före 2009 utgjorde Pargas svenska församlings område bildar numera Pargas församlingsdistrikt. Med den medeltida gråstenskyrkan på Pargas Malm som utgångspunkt firar församlingen gudstjänst och kallar till gemenskap för alla åldrar samt verkar som andlig kulturbärare och förvaltare av lokala traditioner.

Församlingsdistriktets personal består av präster, kantor, diakonissor, ungdomsarbetsledare och barnledare, vilket möjliggör ett mångsidigt utbud av församlingsaktiviteter. Församlingsdistriktets kanslifunktioner finns på Väståbolands svenska församlings kyrkoherdeämbete i kanslihuset på Kyrkoesplanaden.

Tag kontakt

kyrkoherde
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänstledig t.o.m. 07.12.2020 Vikarie: Clas Abrahamsson tel 0403124485, clas.abrahamsson@evl.fi

församlingssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
Interiör från Pargas kyrka

Lokaler och platser i närheten

Pargas kyrka