Välkommna till Nagu kapellförsamling

Pastorskansliet är öppet onsdagar kl. 10-12, tel. 040 312 4430
Pargas pastorskansli öppet må-fre kl. 9-12.30 tel. 040 312 4410

Sommartid är kyrkan öppen varje dag kl. 10-19

Kontaktuppgifter till personalen finns här nedanför.

Program:

On 7.7- sö 11.7 Nagu kammarmusikdagar. Se dagarnas hemsida och handprogram.

Sö 18.7 kl. 11 Högmässa i kyrkan, Esa Killström, Robert Helin.

- kl. 14 Finskspråkig högmässa i Själö kyrka, Harry Backström, Robert Helin.

Sö 25.7 kl. 11 Finsk högmässa, Esa Killström, Robert Helin.

On 4.8 kl. 15 Sommarkaffe på Diakonistugans gårdsplan ovanom församlingshemmet.

 

Fre 6.8 – sö 8.8.
Svenska Lutherska Evangeliföreningens missionsfest i Nagu. För närmare info om programmet se SLEF:s hemsida och handprogrammet för festen.

 

Fre 6.8 kl. 15.30 Välkomstmöte i kyrkan, Albert Häggblom, Kjell Granström, m.fl.

- kl. 19 Kvällsmöte i kyrkan, Tomas Klemets, Torsten Sandell, Rut Åbacka.

 

Lö 7.8 kl. 9 Morgonandakt, Torsten Sandell.

- kl. 9.30 Väckelsens sångskatt, Birgitta Sarelin, Göran Stenlund.

- kl. 11 Bibelstudium i kyrkan: Guds nåd i Kristus-Varför? Tom Säilä.

- kl. 15 Utomhuskonsert med ungdomskören Evangelicum i Nagu gästhamn.

- kl. 16 Missionssamling i kyrkan för alla åldrar, SLEF:s missionärer.

- kl. 17.30 ”Lähetyshetki”, finskspråkigt möte i kyrkan.

- kl. 19 Kvällsmöte i kyrkan, Magnus Dahlbacka, Simon Jern, Tua Sandell.

- kl. 21 Kvällsmässa i kyrkan, Kjell Granström.

 

Sö 8.8 kl. 9.30 Bibelstudium, OBS! i församlingshemmet: Guds nåd i Kristus - För vem? Tom Säilä.

- kl. 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ingvar Dahlbacka.

 

On 11.8 kl. 15 Sommarkaffe på Diakonistugans gårdsplan ovanom församlingshemmet.

On 18.8 kl. 15 Sommarkaffe på Diakonistugans gårdsplan ovanom församlingshemmet.

 

Sö 22.8 kl. 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Robert Helin.

- kl. 14 Högmässa i Nötö kyrka, Kjell Granström, Robert Helin. Kyrkkaffe.

Sö 29.8 kl. 14 Finskspråkig högmässa i Själö kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.

Anställdas kontaktinformation

Tag kontakt

vikarierande ungdomsarbetsledare i skärgården
Houtskär kapellförsamling Iniö kapellförsamling Korpo kapellförsamling Nagu kapellförsamling
Nagu kyrka