Välkommna till Nagu kapellförsamling

Pastorskansliet är öppet onsdagar kl. 10-12, tel. 040 312 4430
Pargas pastorskansli öppet må-fre kl. 9-12.30 tel. 040 312 4410

Kontaktuppgifter till personalen finns här nedanför.

Program:

Midsommard. 26.6 kl. 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Robert Helin.

Sö 27.6 kl. 14 Finskspråkig gudstjänst i Själö kyrka, Kjell Granström, Robert Helin.

On 30.6 kl. 15-16.30 Sommarkaffe på Diakonistugans gårdsplan ovanom församlingshemmet. Välkommen!

Sö 4.7 kl. 14 Sommargudstjänst i Nötö kyrka, Esa Killström, Mikael Granlund

Anställdas kontaktinformation

Tag kontakt

vikarierande ungdomsarbetsledare i skärgården
Houtskär kapellförsamling Iniö kapellförsamling Korpo kapellförsamling Nagu kapellförsamling
Nagu kyrka