Den svenska församlingen i Pargas kyrkliga samfällighet

Väståbolands svenska församling

Väståbolands svenska församling uppstod vid kommunsammanslagningen 2009 då Pargas stad och skärgårdskommunerna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö gick samman. Då uppgick skärgårdsförsamlingarna i Pargas svenska församling. På området verkar även en finsk församling, Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta. De svenska och finska församlingarna bildar tillsammans Pargas kyrkliga samfällighet som sköter om församlingarnas gemensamma ekonomifunktioner, fastighetsförvaltning och gravärenden.

För att bevara så mycket som möjligt av den lokala identiteten och gudstjänstgemenskapen delas Väståbolands svenska församling in i både kapellförsamlingar och ett församlingsdistrikt. Det mesta av församlingsarbetet förverkligas genom dessa lokala administrationer. På det viset kan församlingen, trots alla våra geografiska utmaningar, finnas nära medlemmarna och förverkliga kyrkans uppdrag oberoende av var medlemmarna bor.

Pargas församlingsdistrikt

På tidigare Pargas svenska församlings område har församlingen bildat Pargas församlingsdistrikt med församlingens huvudkyrka, Pargas kyrka, som hemkyrka. Distriktsrådet i Pargas församlingsdistrikt ansvarar för det andliga arbetet på församlingsdistriktets område.

Skärgårdens kapellförsamlingar

På de områden som tidigare utgjorde Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö självständiga församlingar har församlingen grundat kapellförsamlingar - en kapellförsamling på respektive område med samma gränser som de tidigare självständiga församlingarna. De medlemmar i Väståbolands svenska församling som bor på en kapellförsamlings område räknas automatiskt som medlem även i den kapellförsamlingen. Kapellrådet i respektive kapellförsamling ansvarar för det andliga arbetet på kapellförsamlingens område. 

Bildkollage över kyrkor i Väståbolands svenska församling