Den svenska församlingen i Pargas kyrkliga samfällighet

Väståbolands svenska församling

Väståbolands svenska församling uppstod vid kommunsammanslagningen 2009 då Pargas stad och skärgårdskommunerna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö gick samman. Då uppgick skärgårdsförsamlingarna i Pargas svenska församling. På området verkar även en finsk församling, Länsi-Turunmaan suomalainen seurakunta. De svenska och finska församlingarna bildar tillsammans Pargas kyrkliga samfällighet som sköter om församlingarnas gemensamma ekonomifunktioner, fastighetsförvaltning och gravärenden.

För att bevara så mycket som möjligt av den lokala identiteten och gudstjänstgemenskapen delas Väståbolands svenska församling in i sockenförsamlingar. Det mesta av församlingsarbetet förverkligas genom dessa lokala administrationer. På det viset kan församlingen, trots alla våra geografiska utmaningar, finnas nära medlemmarna och förverkliga kyrkans uppdrag oberoende av var medlemmarna bor.

Bildkollage över kyrkor i Väståbolands svenska församling