Boka präst och kyrka

Kyrkan är en naturlig plats för flera av livets stora milstolpar. Dags för dop, dags för bröllop eller tid att sörja? Kontakta församlingen och kom överens om tid och plats samt övriga förberedelser. De kyrkliga förrättningarna är speciella högtidsstunder som färgas både av livssituationen och det kristna budskapet.

 

 

Präst i hem

Dop

"Den dagen jag döptes skrev änglar mitt namn i himmelen in"
Psalmboken 188

Dopet är en stämningsfull kristen tradition där vi bär fram och lägger den lilla i Guds händer. Dopet kan förrättas i kyrkan, i kapellet eller hemma. Man kan också förrätta ett dop i samband med en gudstjänst. Dopet är en fest då vi gläds över att en människa blivit del av sammanhang. Samtidigt är dopet en gåva till den som döps. Hur vi själva förhåller oss till dopet inverkar inte på dopets värde i sig - dopet liksom tron är Guds verk i oss.

När du vill boka tid och plats för dop ska du kontakta kyrkoherdeämbetet i Pargas. Dop förrättas vanligtvis på lördagar och söndagar, men kan i princip förrättas vilken dag som helst. Dopet föregås alltid av ett dopsamtal med prästen. Före dopet ska föräldrarna även välja faddrar för sitt barn. Om ni önskar ordna dopkaffe i församlingshemmet försöker vi styra dopet till en söndag för församlingshemmet är reserverat för minnesstunder.
HÄR kan du läsa mera om dop.

Vigsel till äktenskap

"I trohet och i kärlek vi tjäna får varann"
Psalmboken 236

Bröllopet är en fest, ett vackert minne för alla som får delta i högtidsstunden. Vigseln kan förrättas i en kyrka, ett kapell, hemma eller utomhus i naturen. Om brudparet önskar, kan vigselförrättningen också utformas som en nattvardsgudstjänst i vilken hela församlingen deltar.

När du vill boka tid och plats för vigsel ska du kontakta kyrkoherdeämbetet i Pargas. Många vill boka vigsel i god tid - vi tar emot vigselbokningar för följande sommar fr.o.m. den första september varje höst.
HÄR kan du läsa mera om vigslar.

Vigseltider


Kan bokas fr.o.m 1.9 (eller första vardagen efter datumet om det råkar vara helg) året innan bröllopet.
Vigseltider i Pargas kyrka (eller Agricolakapellet) lördagar kl 15, 16 eller 17.
Övriga dagar och tider kan bokas via kyrkoherdeämbetet.
Om du endast önska boka endast präst till vigselstället kontakta då kyrkoherdeämbetet.

För vigsel i någon av kyrkorna eller kapellen i skärgården, kontakta kyrkoherdeämbetet.

Jordfästning

"Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små"
Psalm 524

Även begravningen är en högtidsstund, även om den är präglad av sorg och saknad. När vi har mist en kär, vill vi gärna så snabbt som möjligt börja planera jordfästningen. Vid jordfästningen följer man den avlidna på hans eller hennes sista färd. Det sker under bön och sång i förtröstan på Guds ord. Jordfästningen vill ge de anhöriga stöd och tröst genom det kristna hoppet. Tron på uppståndelsen och nytt liv ger tröst i sorgen.

När du vill boka tid för jordfästning ska du kontakta kyrkoherdeämbetet i Pargas. Den kyrkliga samfällighetens gravkontor sköter ärenden som gäller själva gravplatsen.
HÄR kan du läsa mera om jordfästningar.

Begravningstider i Pargas

Onsdagar kl. 14
Torsdagar kl. 12 och 14
Fredagar & lördagar kl. 10,12 och 14

Begravningarna sker i regel i begravningskapellet, i undantagsfall (med kyrkoherdens lov) i kyrkan.

Själaringningar må-tors kl. 10


I sockenförsamlingarna ordnas jordfästningar onsdagar-lördagar, exakt tidpunkt kan kommas överens med kyrkoherdeämbetet i Pargas.