Ämbetsbevis och släktutredningar

För att sköta olika ärenden vid myndigheter, banker och försäkringsbolag behövs ibland ett ämbetsbevis. Enklare ämbetsbevis innehåller enbart uppgifter om huvudpersonen. Mer utförliga ämbetsbevis kallas släktutredningar och innehåller förutom huvudpersonens uppgifter även uppgifter om huvudpersonens släktingar. Ämbetsbevis utfärdas alltid för ett specifikt ändamål, vilket antecknas som rubrik för ämbetsbeviset.

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar genom att fylla i webblanketten.

OBS! Kom ihåg att Väståbolands svenska församling består av Pargas församlingsdistrikt samt de 4 kapellförsamlingarna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö så nämn gärna på vilken av dessa orter ämbetsbevisets huvudperson här vistats i så är det lättare för oss att utföra beställningen.

Kyrkböcker i Pargas församlingars arkiv

Avgifter för ämbetsbevis

En församlingsmedlem har rätt att avgiftsfritt få ett ämbetsbevis innehållande behövliga personuppgifter ur kyrkans gemensamma medlemsregister, för att kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter. Dylika ämbetsbevis kan behövas i samband med bank- och försäkringsärenden, försäljningar, stipendieansökningar, bouppteckningar etc.

För ämbetsbevis som skrivs ut ur kyrkans gemensamma medlemsregister debiteras 9 € om huvudpersonen är avliden eller om ämbetsbeviset innehåller även andra personers uppgifter än huvudpersonens. För ämbetsbevis som postas tillkommer dessutom en expeditionsavgift på 5,50 €.

Kyrkans gemensamma medlemsregister innehåller alla Finlands evangelisk-lutherska församlingars medlemsuppgifter fr.o.m. 1.10.1999. Uppgifter som är äldre än det måste intygas med ämbetsbevis från den eller de församlingar en person varit medlem i före ovanstående datum. Dessa ämbetsbevis är alla avgiftsbelagda och utfärdas manuellt efter genomgång av församlingens kyrkböcker.

För manuellt utfärdade ämbetsbevis debiteras 9 € om uppgifterna inhämtats från kyrkobokföringens familjeblad (1960-talet framåt) och 30 € om uppgifterna inhämtats från de gamla handskrivna kyrkböckerna. För ämbetsbevis som postas tillkommer dessutom expeditionsavgiften på 5,50 €.

Avgifter för släktforskning

Om syftet med beställningen av ämbetsbevis är släktforskning uppbärs avgift enligt tidsåtgång för utfört arbete. Grundavgiften är 30 € för den första halvtimmen och därefter ytterligare 15 € för varje påbörjad halvtimme. Expeditionsavgift tillkommer för postade intyg.
Kontakta kyrkoherdeämbetet ifall du önskar beställa en släktforskning.