Släktforskning

I Väståbolands svenska församling finns kyrkböcker från Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö församlingar från och med cirka år 1860.

I pastorskansliet i Pargas och i Nagu finns kopior av kyrkböckerna på mikrofilm och en läsapparat för mikrofilm som släktforskare kan utnyttja under öppethållningstiderna. Det är säkrast att reservera apparaten på förhand.

Pastorskansliet betjänar även släktforskare genom att utfärda avgiftsbelagda intyg för släktforskning.
Släktforskning görs inom ramen för våra personalresurser och därför kan längre fördröjningar ibland uppstå i leveranstiderna. 

För att beställa en släktforskning kontakta pastorskansliet i Pargas, gärna per e-post med de uppgifter du önskar få.
Du kan också printa ut (eller spara på din dator och fyll sedan i) följande blankettÖppna länk i ny flik och skicka den till kansliet (per e-post eller vanlig post).

Att notera då man lämnar in ansökan om släktforskning

För att släktforskning ska kunna göras behövs tillräcklig information om huvudpersonen: namn (även tidigare namn om man känner till dem), födelsedatum och gärna också födelseort. Ange information om när personen i fråga har flyttat till/från någon av de fem församlingarna i Väståboland och till/från vilken av församlingarna. Ange också i vilken omfattning information önskas (hur många generationer framåt eller bakåt man önskar få utrett) eller om du vill begränsa den tid som används för utredningen till x-antal timmar/minuter.

Avgifter för intyg för släktforskning fr.o.m. 1.1.2020

Grundavgiften för intyg som görs upp för släktforskning är 45 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 20 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Om det tar 1 timme och 15 minuter att göra upp intyget faktureras kunden 45 euro och för 2 x 30 minuter 20 euro, sammanlagt 85 euro. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.