Gravärenden

Om du önskar diskutera gravplats, gravskötsel, gravrätt eller om du önskar boka en urnbisättning
eller har andra frågor gällande gravar i Pargas eller skärgården kontakta då vårt gravkontor.

Ring eller e-posta gravkontoret ifall du har frågor gällande kostnader för gravplatser- och skötslar.

 

Gravkontoret öppet må-to 9-12.30
tel 040 312 4482
pargas-parainen(at)evl.fi

Begravning