Kyrkpressen - en gåva från församlingen

Väståbolands svenska församling prenumerar på Kyrkpressen till alla medlemshushåll på församlingens område. Adressuppgiferna hämtas automatiskt från evangelisk-lutherska kyrkans gemensamma medlemsregister en gång per vecka. Kyrkans medlemsregister uppdateras i realtid med ändringsuppgifter från befolkningsregistret. Man behöver således inte meddela om adressändringar eller avlidna församlingsbor till vare sig Kyrpressen eller församlingen. Det kan dock ta någon vecka innan de veckovisa uppdateringarna har datakörts i Kyrkpressens prenumerantregister.

Kvist

Vill du inte ha Kyrkpressen?

Meddela kyrkoherdeämbetet i Pargas om ni inte önskar få Kyrkpressen till ert hushåll så gör församlingen en anteckning i kyrkans medlemsregister om att adressen ska utelämnas vid kommande adressuppdateringar.

Blir du utan Kyrkpressen?

Det brukar finnas en logisk förklaring till allt. Kontakta kyrkoherdeämbetet i Pargas så reder vi ut varför er adress inte finns med i prenumerationslistan och ser till att adressen kommer med i nästa uppdatering.

Tag kontakt