Principerna för registrering och behandling av personuppgifter i Pargas kyrkliga samfällighet

Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

 1. Avtal eller anmälan. Via avtal för att möjliggöra en tjänst av något slag, till exempel i form av upplåtande av gravrätt eller förlängning av densamma, hyra av utrymme, hyresavtal, arrendeavtal, anhållan om bidrag inom diakonin och som utmynnar i ett avtal i ett senare skede. Via en anmälan då man önskar delta i en utflykt, ett konfirmandläger, klubbar, föreläsningar etc.
   

 2. Lagstadgade register. Vid skötsel av lagstadgade uppgifter till exempel i form av registrering vid ingående av äktenskap, vid dop eller registeruppgifter i samband med jordfästning samt på ett övergripande plan medlemsregistren. Därtill lagstadgade register till exempel kring personbeskattning eller kring olika typer av arbetsgivaravgifter.
   

 3. Register över samarbetsparter. Det kan vara register över frivilligt engagerade, förtroendevalda eller våra leverantörer.
   

 4. Register över olika typer av kommunikation. Det kan till exempel vara i form av övervakningssystem, telefonernas register, e-post med kontaktuppgifter, foton samt annat publicerat i Klockaren (= hemsidan), Katrina bokningsverktyg.
   

 5. Personalregister. Anställningsavtal som uppgjorts med de anställda. Register över löneutbetalningar etc. 

   

  Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har den registrerade rätt till felfria personuppgifter, rätt att ändra och förändra felaktiga uppgifter, rätt att bli glömd (radering av personuppgifter), rätt att få vetskap om till vad registeruppgifterna används till, rätt att få veta om uppgifterna används för profilering eller för automatiskt beslutsfattande.

  Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud:
  Kustens IT, dataskyddsombud Rauno Saarnio, E-post: gdpr.kustensit@evl.fiÖppna länk i ny flik