Till nyhetslistan

Ärenden som berör församlingens ämbetsbevis och medlemsregister sköts fr.o.m. 1.1.2023 av Kustens och Ålands centralregister.

23.12.2022 11.36