Till nyhetslistan

Gemensamt Ansvar hjärta

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen elektroniskt

3.4.2020 14.48

Årets Gemensamt Ansvar insamling ordnas elektroniskt

 

Gemensamt Ansvar har redan i 70 år samlat in hjälp till medmänniskorna. Du kan delta i insamlingen även nu trots att kontaktinsamlingar inte ordnas för närvarande. 

Gemensamt Ansvar 2020 stöder föräldraskapet i Finland och i världens katastrofområden.

I Finland används medlen från insamlingen för tröskelfria stödinsatser för att stärka relationen mellan barn och förälder på olika håll i landet. Exempel på konkret hjälp kan vara kamratstöd för föräldrar, möjlighet till en gemensam familjehobby eller en trygg vuxen som stöttar överbelastade familjer. Stödverksamheten ordnas i samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda Barnen rf. Insamlingsmedel används också för lokala insatser som stödjer föräldraskapet via den lokala församlingen.

Utomlands används insamlingsmedlen i synnerhet för utbildning av kvinnor och mammor i syfte att förbättra deras möjligheter att försörja sig. I utsatta förhållanden är det synnerligen viktigt att stödja föräldraskapet och familjerna. Kyrkans utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

Ett varmt tack för hjälpen!

 

Inbetalning på konto:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28

OBS! Vid inbetalningen använd referensnumret 305569 för att understöda Väståbolands svenska församling.

 

Du kan understöda Väståbolands GA-insamling genom Mobilepay med numret 45670

 

Insamlingstillstånd RA/2019/704, gäller 1.9.2019-31.8.2020, finländska fastlandet, beviljat av Polisstyrelsen 23.8.2019.