Till nyhetslistan

Församlingens verksamhet ända fram till 14.5.2021

Rekommendationerna påverkar församlingens verksamhet ända fram till 14.5.2021

• Gudstjänster förverkligas med högst 6 personer närvarande, vilket i praktiken betyder att den firas i frånvaro av församlingsmedlemmar. Gudstjänster kommer att sändas på församlingens kanaler på webben. Vi kommer även sända annat inbandat material.
Minimässor, möjlighet till nattvard ordnas, med grupper om max 6 personer.

• Kyrkliga förrättningar (dop, vigslar) får ordnas, högst 6 personer får närvara. Vid jordfästningar får de närmaste anhöriga närvara, även om gränsen på 6 personer skulle överskrida. Användning av munskydd rekommenderas. Församlingens anställda deltar inte i dopkaffen eller minnesstunder. 

• Pastorskansliet och gravkontoret i Pargas håller fortsättningsvis öppet vardagar kl.9-12.30. Kontakt per telefon och e-post rekommenderas.

• Diakonin nås i första hand per telefon.

• Missionsboden i Pargas har tillsvidare stängt.

• All verksamhet för vuxna avbryts tillsvidare, med undantag för grupper om max 6 personer, säkerhetsrekommendationer beaktas.

• Fritidsverksamheten för barn och unga (under 12 år) fortsätter med säkerhetsrekommendationer, max 6 personer i gruppen och säkerhetsavstånd beaktas.

 

Församlingen och kyrkan finns här för dig! ✝️❤️

 

Församlingens anställda nås per telefon eller e-post, kontaktuppgifter finns här:

www.vastabolandsforsamling.fi/kontaktÖppna länk i ny flik

3.12.2020 09.44