Till nyhetslistan

Välkommen till kyrkan

Efter diskussioner mellan domkapitel och regionförvaltningsverket har man kommit fram till att, gudstjänster kan firas med fler än 10 deltagare på plats, med beaktande av våra stora rymliga kyrkor samt iakttagande av noggranna trygghetsföreskrifter. Det betyder för Väståbolands svenska församlings del att vi kan välkomna kyrkobesökarna till gudstjänsten igen, eftersom det normala antalet gudstjänstbesökare inte överstiger det överenskomna maxantalet. Alla gudstjänstbesökare uppmanas använda munskydd och sätta sig enligt de anvisningar som ges på plats i respektive kyrka.

Välkommen till kyrkan igen!

1.6.2021 08.35