Till nyhetslistan

Rekommendationer på området som är i accelerationsfasen 9.7-8.8.2021

Information om församlingens restriktioner på området som är i accelerationsfasen, gäller för tiden 9.7-8.8:

I samråd med regionförvaltningsverket och domkapitlen kan församlingen fortfarande hålla gudstjänster och kyrkliga förrättningar utan personantalsbegränsningar. Våra kyrkor är tillräckligt stora och trygga med tanke på iakttagande av trygghetsföreskrifterna gällande avstånd.

Vi uppmanar folk fortsättningsvis att använda ansiktsmasker och hålla god handhygien vid förrättningar, gudstjänster och besök i kyrkorna.

Vi rekommenderar att inte ordna privata tillställningar som dopkaffen och minnesstunder i församlingens utrymmen.

9.7.2021 12.49