Till nyhetslistan

Höstlovsläger på Nya Koupo 16-17.10.2021 - ännu finns det platser!

Välkomna på höstlovsläger 16-17.10.2021 till Nya Koupo ni som går i åk 1-6!

Pris: 15€, begränsat antal platser.

Anmälningar till Solveig Björklund-Sjöholm per tfn 040 312 4416 eller

e-post solveig.bjorklund-sjoholm@evl.fi

1.10.2021 14.39