Till nyhetslistan

Församlingsveckan

Församlingsveckan är här igen och vi inbjuder er att komma och bekanta er med vår verksamhet.

Detta år är programmet musikbetonat med en hel del konserter men vi lyfter även upp vår regelbundna

verksamhet. Besök ett eller alla program, du väljer själv!

Programmet ser ni här, välkomna!

21.10.2021 09.36