Till nyhetslistan

Lösningsfokuserad korttidsterapi

Diakon Henrica Lindholm erbjuder kostnadsfri korttidsterapi.
Tag kontakt per telefon 040 3124405, 0442411464 eller henrica.lindholm@evl.fi så får du mer information.

26.1.2022 13.49