Till nyhetslistan

Insamlingen Gemensamt Ansvar inleds på söndag 6.2.2022

Temat för insamlingen Gemensamt Ansvar 2022 är att hjälpa barn och unga som lider av sviterna efter coronapandemin såväl i Finland som ute i världen. Församlingen ordnar olika evenemang under våren där insamlingen lyfts upp. Delta t.ex. i vändagsärtsoppan i Pargas församlingshem på vändagen eller kom och lyssna på flere olika körer och grupper på konserten i Pargas kyrka den 3.4. I Pargas ordnas också en biltvätt till förmån för GA senare på våren. I skärgården ordnas också olika evenemang till förmån för Gemensamt Ansvar, t.ex. luncher.

2.2.2022 13.10