Till nyhetslistan

Sportlovsläger på Koupo 24-26.2.2022 för åk 1-6

Pulkaåkning på Koupo

Pulkaåkning på Koupo

VÄLKOMMEN MED PÅ FÖRSAMLINGENS SPORTLOVSLÄGER PÅ NYA KOUPO LÄGERGÅRD, DU SOM GÅR PÅ ÅRSKURS 1 – 6.

Start torsdagen den 24.02.2022 kl. 15 och hemfärd lördagen den 26.02.2022 kl. 15.00.

Anmälan görs till Solveig Björklund-Sjöholm på e-postadressen: solveig.bjorklund-sjoholm@evl.fi, senast den 18.02.2022 (begränsat antal platser). Mera information fås efter anmälan. Har du frågor eller vill veta mera om sportlovslägret, ta kontakt till e-postadressen ovan eller på tel.nr. 040-312 44 16.

Priset är 30 € (inkl. mat, logi och material). Föräldrarna ansvarar för resan till och från lägret.    

Vi följer Corona restriktionernas anvisningar och förändringar i lägerarrangemanget kan komma.

 

3.2.2022 09.09