Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag Andra söndagen före fastetiden och temat för söndagen och den följande veckan är Sådden av Guds ord. Jesus Kristus är den stora såningsmannen, men vi har alla en uppgift att där vi befinner oss att så ut Guds ord till våra medmänniskor. Vi får sen lita på att Gud i sinom tid också ger växten, att människor kommer till tro. Men tron är en gåva, och det är inget som är självklart för någon av oss. Har vi fått trons gåva får vi vara glada, har vi den inte får vi be att Herren ger oss den stora gåvan. Det är en härlig gåva, värd att ta emot.

Profeten Hosea som levde på 700-talet f.Kr. skriver på följande sätt: [...] Så er sådd i rättfärdighet, skörda efter kärlekens lag, bryt er ny mark. Det är dags att vända sig till Herren, för att han skall komma och låta rättfärdigheten regna över er [...]. (Hosea 10: 12). Detta är allvarliga ord, men så sanna. För det är så, Gud är den samma i går, i dag och alla dagar framåt. Vi har var och en möjlighet att välja, tar vi Guds ord till oss på allvar, är vi likgiltiga inför dem eller är det så att vi helt enkelt avvisar det som Bibeln säger till oss.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling