Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi tjugonde söndagen efter pingst. Temat för söndagen och den följande veckan är Tro och otro. Under Jesu vandring på jorden var det många som inte trodde på honom, som tvivlade och som inte litade eller såg att han var Guds Son. Det fanns också de som ansåg att han var farlig, en uppviglare och som längre fram kom att ha konsekvenser för honom. Det som hände på Jesu tid och det tvivlet som fanns då kring honom är också något som finns i dag. Vi människor kämpar med detta i en värld som är fylld av mycket som inte är bra, ja det finns mycket av ondska och osanning runt omkring oss. Vi har var och en anledning att kritisk granska vår egen livsföring och tänka igenom hur vi lever och hur vi förvaltar det vi har, det vi har fått, och våra relationer. Vi kan inte ändra på en annan människa, vi ska inte ens försöka. Men vi har alla möjlighet att jobba med oss själva, och fundera över hur vi verkar och lever i relation till andra människor.

Paulus har i sina brev på många olika sätt beskrivit och förklarat vem Jesus är, och vad han står för. Paulus fick inte uppleva Jesus under hans vandring på jorden men han blev på ett mycket handgripligt sätt själv medveten om Jesu Kristi storhet och makt. Under hans vandring till Damaskus fick han klart för sig Jesu uppgift i världen och för världen, och det ändrade radikalt Paulus liv och hans livsuppgift. Vad vore Nya Testamentet utan Paulus texter?

I Kolosserbrevet skriver Paulus på följande sätt: [...] ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen [...]. (Kol. 1: 19‒20).

Det är just detta som är den centrala punkten i den kristnas liv. Vi har via Jesus Kristus fått allt försonat, allt är förlåtet, blott att vi litar på Guds ord, ber om förlåtelse för våra synder och erkänner Jesus Kristus som vår Frälsare.

Vi får vandra i den vetskapen, leva i den tilliten, och vid gudstjänster och högmässor i våra kyrkor får vi detta bekräftat, genom Guds ord, i predikan. Välkommen med!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling