Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag Tjugoförsta söndagen efter pingst med temat Jesu sändebud. Vet du, Du kan också vara ett Guds sändebud i din vardag. Du kan fungera som en avspegling av Jesus Kristus. I Filipperbrevet kommer aposteln Paulus med kraftfulla tankar: [...] Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag – vare sig jag besöker er eller är någon annanstans – får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de skall gå under och ni räddas, som en gåva från Gud [...]. (Filipperbrevet 1: 27−28).

När vi håller fast i Kristus, så behöver vi inte, så som Paulus säger låta oss skrämmas av någon. Vi får vandra trygga och säkra, vi får förlita oss på att Jesus bär oss också över det stora svårigheterna. Men det betyder inte att vi ska sitta stilla med armarna o kors och tänka att ”stekta sparvar flyger i munnen”, utan vi ska göra vår andel, som Jesu sändebud i den vardag där vi finns och med de uppgifter vi har. Livet blir på det sättet tryggare och enklare på många sätt, vi behöver inte ta ställning till allt runt omkring oss, utan vi kan leva och verka frimodigt som en återspegling av Jesu ansikte.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)

 

Missionsboden i Pargas:

Tisdagar & torsdagar kl. 15-19, lördagar kl. 10-13.
Högst 10 kunder kan vara inne samtidigt, alla kunder uppmanas använda munskydd.