Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi Apostladagen. Söndagens texter talar om lärjungarnas kallelse att följa Jesus Kristus och de uppgifter som följer med denna kallelse. Kristus har gett också oss en uppgift att delta i hans verk på jorden. När vi litar på och följer Guds ord i Bibeln är vi delaktiga av livet i Kristus.

I Psaltaren läser vi följande: [...] Stor är Herren, högt är han prisad, ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte skall hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar [...]. (Ps 145: 3‒4). Psaltaren berättar till oss att vi inte till fullo kan förstå Herrens makt och hans möjlighet och också vilja att hjälpa och leda oss genom livet. Vi kan inte förstå och med vårt intellekt begripa allt detta. Men just så är det med Bibelns ord, vi ska läsa det, begrunda det och sen efter bästa förmåga handla efter det. Inte förstod heller lärjungarna allt som Jesus gjorde och sade, trots att han vandrade vid deras sida. Men ändå följde de honom. Vi har via Bibeln en möjlighet att om och om igen läsa, reflektera, be och begrunda Guds ord. Samtidigt är det också så att just detta med att läsa Bibelns ord, där det också finns nedskrivet Guds vishet, det förändrar oss och ger oss nya insikter för livet.

Pröva på, jag lovar att det undan för undan öppnar upp nya vyer för dig, härliga insikter, tankar och samtidigt också ett lugn som inget annat kan ge. Kom med oss och dela gemenskapen i våra kyrkor, ta del av Guds ord, sjung och be tillsammans, gläds tillsammans.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla i denna underbara sommartid

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling