Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi sextonde söndagen efter pingst. Temat är Guds omsorg. Hur ska vi förstå detta, att någon, i detta fall Gud har omsorg om dig och mig?

Det handlar om att vi ska lita på Gud, och att han just så, han har omsorg om oss. I vetskap om det kan vi frigöra oss och vi behöver inte oroa oss för allt möjligt. När jag sitter och skriver denna text har vi två större orosmoment över oss, det är för det första Covid-19 som fortfarande finns bland oss, och kommer att finnas bland oss framdeles också. Det är inget som vi kan göra oss av med, det kommer att finnas med oss i större och mindre grad.

Det gäller att ställa om våra liv, och att också inse att vi inte behärskar allt, men Gud gör det, han är Allhärskaren. Vi har för det andra i skrivandets stund en storm på kommande, med aviserade stormstyrkor som vi sällan upplever i Finland. Här gäller samma sak, Gud vet också, han känner till allt som hör till denna storm. Och när det gäller stormen så är det inget som är permanent. Stormen kommer och drar fram, sen far den vidare och så småningom ebbar den ut.

Men i allt detta så finns det en som är permanent, det är Gud, och Guds omsorg om oss. Gud är den samma som han var i går, är i dag och i morgon. Lita på det och agera enligt det. Vi behöver inte oroa oss, men vi ska agera klokt, med Guds hjälp. Dessa svårigheter som vi upplever i samhället ger oss anledning att verkligen fundera igenom vad som är bestående och vad som är viktigt. Kanske det nu är dags att ta fram Bibeln och börja fundera över vad Gud vill säga till dig? Kanske det är så att det finns saker i ditt liv som inte är så som det borde vara, att det finns synder som inte är bra för dig, för din närkrets och som strider mot Guds vilja? Fundera på det, tänk igenom ditt liv och ditt agerande, rannsaka ditt inre och be Gud om förlåtelse för dina synder, erkänn Jesus Kristus som din Frälsare.

Men sen, när allt detta är klart, så får du mitt i Corona tider och i stormen luta dig mot Jesus Kristus, han som är vägen, sanningen och livet och erinra dig Jesu ord till sina lärjungar: Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig [...]. (Joh 14: 1). Ha förtröstan och ta hand om dig själv och dem som finns i din närhet!

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling