Kyrkoherdens spalt  

I evangeliet enligt Lukas säger Jesus på följande sätt: […] ”Lyssna noga på vad jag nu säger till er: Människosonen skall överlämnas i människors händer.” […]. Det var Jesu egen förutsägelse om sitt kommande lidande och sin död. Denna påsk, nådens år 2021 får vi igen återuppleva att Jesus dömdes av människor, blev pryglad, uppspikad på ett kors, dog, lades i graven och uppstod på den tredje dagen. Det var detta som Jesus förebådade i texten ovan. Då kan vi kanske undra varför, varför måste detta ske? Varför detta stora lidande? Det var en del av Guds stora plan. Det människosläkte som han med sitt ord möjliggjorde kunde inte följa de anvisningar han gav Adam och Eva, ej heller de bud som han upprättade med hjälp av Mose. Alla människor som har levat fram till denna dag, och alla människor fram till den dag när Jesus kommer tillbaka, alla de människor har möjlighet till försoning tack vare Jesu Kristi död på korset, också Du och jag. Uppståndelsen innebär att alla vi som lever kan få del i nåden, förlåtelsen och en väg fram genom livet, och vidare till det verkligt stora äventyret i evigheten. Denna del här på jorden är endast en liten bråkdel av vad som väntar, som ett sandkorn i Sahara. Det är i den bemärkelsen vi ska tänka på Jesu Kristi vandring, han har kommit med en stor gåva till oss alla. Det är ett stort och fint ”paket” som vi alla har möjlighet att ta emot. Det som vi ska göra är att lita på Guds ord, lita på Bibelns vägvisning och anvisning till oss alla, och att vi erkänner Jesus Kristus som vår Frälsare. Så enkelt är det, men så svårt är det samtidigt.

När vi tar till oss allt detta, begrundar och ställer det i relation till vår egen situation så skulle jag vilja säga det så, att vi får ta emot allt detta med tacksamhet och glädje. Vi får tacka och glädja oss åt att Guds stora plan är också avsett för oss, för Dig och mig. Det var inte en tillfällighet, det var inte ett plötsligt infall av Gud själv när han lät detta ske. Det var en plan som har sitt ursprung i det att Gud älskar oss alla människor, vi är alla lika värda i Guds ögon. Men han älskar inte allt det vi gör, och därför är det enda dokument som Du kan lita på i sökande efter sanningen, det är den Heliga Skriften. En sanning i vad Gud vill med just Dig. Det är inte en rådgivning i bokform given av människor utan det är Guds Ord till oss, och det Ordet ska vi verkligen ta på allvar. Är det för mycket begärt om vi tänker på det offer som Guds Son gav till oss, den stora gåva vi fick? Reflektera och tänk på vad det innebär när vi får glädjas åt att vi går mot ljusare tider. Vi går mot värme och solsken, mot en period där naturen vaknar upp. Det är ett stort under som också är ett resultat av Guds oändliga skapandekraft.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)