Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi Uppbrottets söndag och samtidigt den nästsista söndagen i kyrkoåret. Temat för söndagen är kort och gott: Vaka. Det är fråga om ett andligt vakande och väntan på Jesu Kristi återkomst. 

Utgående från söndagens och den följande veckans tema så står vi bokstavligen med fötterna i två dimensioner, eller läger om man så vill: Den himmelska dimensionen i väntan på Kristi ankomst, och den jordiska dimensionen med det vardagliga livet här på jorden. När dessa två dimensioner möts på ett fruktbart och dynamiskt sätt så kan vi tillsammans skapa nytt. Vi kan tillsammans bygga en bättre värld och tillvaro. En värld med större vidsynthet och respekt för våra medmänniskor. En värld där vi verkligen ser varandra för dem vi är, som människor. Vi har alltid med oss Jesu löften, i Uppenbarelseboken är detta skrivet mycket tydligt: 

Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och Anden och bruden säger: Kom! Och den som hör det skall säga: Kom! Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. (Upp 22: 16‒17). Vi får dricka av livets vatten, evighetens vatten.

Välkomna med att vaka tillsammans i våra kyrkor genom att be, att sjunga till Herrens ära och att lyssna till Guds ord i predikan. Det är ett gott sätt att fira söndagen, vilodagen.

Med Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling