Kyrkoherdens spalt                                                    

Våren framskrider i sin gilla gång och likaså får vi vandra framåt mot den största högtiden i kyrkoåret, påsken. Inkommande söndag firar vi Andra söndagen i fastan. Tema för söndagen och inkommande vecka är Bön och tro. Det är ett tema som inte gäller för endast denna tidpunkt, utan det är förvisso ett tema för hela året, varje dag. Tron är förenad med bön, och via bönen och Bibelläsningen stärker vi vår tro. Bönen är ett kraftfullt verktyg för att kunna kanske fråga av Herren: Vad vill du med mig i dag? Eller också ett rop på hjälp: Herre hjälp mig nu, jag klarar inte detta! Eller också för att tacka: Herre, tack för din godhet och barmhärtighet och hjälp. Eller så kan det vara så att vi i bästa fall också kan tacka för de svårigheter som vi möter, i och med att det i bästa fall tar oss närmare Kristus. Så inkommande söndags tema är aktuellt varje dag, året runt. I Psaltaren uttrycks detta på ett enkelt och rättframt sätt: [...] Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. [...]. (Ps 25: 4‒5). Herren är god och han vill oss det bästa, så att vandra i bön till Herren är tryggheten, visheten och den äkta lyckan i livet. Lycka till med det, denna vecka och de kommande veckorna!

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling