Kyrkoherdens spalt                                                    

Vi firar inkommande söndag Tredje söndagen före fastetiden och dagens latinska namn Septuagesima berättar för oss att det är sjuttio dagar till påsken. Temat för söndagen och den vecka som följer därpå är Den oförtjänta nåden. Evangeliet som läses denna specifika söndag påminner oss om att Guds nåd inte kan förtjänas. Vi har alla har möjlighet till den men att det också innebär att vi bör lita på Guds ord och att Jesus Kristus är vår Frälsare. Det handlar också om att vi bör inse våra tillkortakommanden och att vi därför ber om förlåtelse för våra synder. När vi ber om förlåtelse för våra synder av uppriktigt hjärta så förlåter Gud oss, och då är det glömt. Men vi ska också be om förlåtelse av dem som vi har gjort illa på ett eller annat sätt. Budskapet till oss människor är på detta sätt väldigt enkelt, även om att det är ibland svårt att ta emot detta, nåden via vår Herre Jesus Kristus. Men det öppnar upp en möjlighet för oss att bli burna av Guds stora nåd och barmhärtighet. Gud är helig och han är allsmäktig, i Psaltarpsalmen 18: 2‒3 står skrivet på följande sätt, Davids ord till Herren när han var på flykt undan Saul och blev räddad: [...] Jag har dig kär, Herre, min styrka, Herre, min klippa, min borg och min räddare [...]. Detta är ord att lita på. Du kan frimodigt lita på det och ta emot Jesus Kristus som din nära vän, vandra med Honom, ta stöd av Honom, sök hjälp hos Honom.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla! 

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling