Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag börjar ett nytt kyrkoår och vi är framme vid Första söndagen i advent. Temat är beskrivande: Din konung kommer i ödmjukhet. I och med denna söndag startar vi vandringen mot julen och Jesu Kristi födelsedagsfest! Det är en glädjens tid, en glädje över vår Frälsare Jesus Kristus och det stora verk han har gjort och gör för väldens människor, också för Dig och mig. Jesus Kristus är de svaga och tröttas vän, han kom ridande till Jerusalem som en anspråkslös man, på en åsna. Profeten Sakarja förebådar detta och beskriver det väldigt fint: [...] Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst [...]. (Sak. 9: 9). Tiden efter första advent är en tid för eftertanke och begrundande över tiden och stunden. Vi får tänka igenom, reflektera och tänka igenom hur våra liv gestaltar sig. Kanske det skulle vara dags att ta några steg närmare Kristus?

Denna adventstid år 2021 är en tid som inte är som någon annan adventstid. Det är en tid när vi behöver fundera över hur vi ska tillbringa vår tid framöver, för Covid-19 med alla dess mutationer och varianter har kommit för att stanna. Det är upp till oss att fundera över hur vi kan leva och verka utifrån den nya situation vi har. En situation som att: ”Sen när Coronan är förbi........” Den situationen kommer inte, det är inte verkligt, det är en illusion. Men vi kan ta den nya situationen på ett positivt och kreativt sätt, se de nya möjligheterna till, ja kanske ett lugnare liv på många sätt.

Församlingen bjuder under denna tid möjligheter till samvaro och för att glädjas över Jesus och hans verk för oss. Kom samman och ta del av denna tid på ett glädjefyllt och rikt sätt. Lämna en del av stressen inför förberedelserna för julen. Jesus Kristus kommer nog ändå. Ge er tid att fundera över varför vi egentligen firar jul. Vad är kärnan i julens budskap? Vi kan i församlingen hjälpa er svaret, kom med och begrunda kring det samt fira tillsammans med oss!

Må vår Herre välsigna er dag och stund, i adventstid, väntan på Jesu Kristi födelsedag!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)