Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi tjugoförsta söndagen efter pingst. Temat för söndagen, Jesu sändebud är ett trösterikt och ett glatt budskap. Profeten Jeremia verkade från 620-talet till 580-talet före Kristus. På Herrens uppdrag att predika är Jeremia osäker på sina möjligheter. Han får svar av Herren och Jeremia lägger ut texten på följande sätt (Jer 1: 4‒8): [...] Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. [...].

Det är ju såhär, ung och lite äldre, också till hög ålder får vi vara Jesu sändebud. Vår Herre och Gud har inga pensionärer! Han har endast sändebud, lärjungar i olika åldrar som jobbar för Guds rike. Tänk hur fantastiskt det är, när vi alla har en uppgift, vi är behövliga, vi får vara delaktiga, vi får glädjas över det tillsamman, vi får verka tillsammans och föra ut glädjebudskapet som evangelisten Matteus skriver i kapitel 28: 19‒20: Gå därför ut i världen och alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Tänk ett så fantastiskt löfte. Låt oss vila i det, i den omsorgen, i den vetskapen.

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling