Kyrkoherdens spalt  

Inkommande söndag firar vi Första söndagen i fastan. Den gammaltestamentliga texten går tillbaka till Första Mosebok som beskriver hur Adam och Eva föll till föga för frestelsen att äta av det träd som Gud hade förbjudit dem att äta av, och deras olydnad fick långtgående konsekvenser. Så temat för en tid framåt är de frestelser som vi alla utsätts för, på olika sätt och i olika skeden av livet, och hur vi ska hantera det.

Det kan vara lockelser som vid första anblicken verkar vara så bra, det förmedlar kanske en bild av något gott, kanske till och med något glamoröst. Det kan vara ett arbete med en bättre lön men som innehåller arbetsuppgifter som inte är förenliga med våra värderingar. Det kan vara en tävling av något slag som utlovar fina priser bara vi ger uppgifter om oss själva till den part som har aviserat tävlingen. Uppgifterna som vi har gett används kanske på ett för oss ohållbart eller ofördelaktigt sätt. Det kända talesättet att ”det inte finns gratis måltider” har en vishet inbyggd.

Eller på tal om frestelser ännu kan det vara helt enkelt något så trivialt som en maträtt, eller någon sötsak som vi är svaga för, men som vi vet att inte fungerar bra i vår kropp. Fastetiden manar oss också att förenkla våra rutiner, och kanske ge upp sådant som vi är svaga för, och som binder oss till något som i det långa loppet leder till dåligt resultat.

En Psaltarpsalm som visar var vi ska söka hjälp i stunder av frestelser lyder på följande sätt: Den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga, han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” (Ps 91:1). Omskrivet är budskapet det att vi ska be att vi med Jesu Kristi hjälp kan komma förbi den frestelse som är lagd framför oss. Därtill be att Herren ger vishet att utröna huruvida det som erbjuds är något gott, eller om det kommer att föra oss på fel spår.

Vårsolen visar sina vackra strålar i stunden när jag skriver denna text. Vi får njuta av den nya årstiden som träder in. Kom ut och upplev glädjen av att fira högmässa eller gudstjänst tillsammans med oss i våra kyrkor runt om i västra delen av Åboland.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling