Kyrkoherdens spalt  

Sommaren fortskrider och vi har också denna sommar fått uppleva såväl sol och värme, men nu också regn, det är välkommet! Allt detta får vi ta emot ur Guds hand. I väderlekens växlingar blir vi medvetna om hur litet vi egentligen kan och förmår. Timmarna, dagarna, veckorna och månaderna kommer och går och vi kan med glädje ta emot det som kommer, eller så att det är utgångspunkt för irritation. Egentligen handlar det om vår egen sinnesstämning och våra egna förväntningar. Vi vill att det ska passa just oss, just när vi har semester eller till exempel ska göra något som kräver uppehållsväder. Men är det inte lite förmätet att tänka att det globala samspelet i naturen ska passa just mig, just då när jag har bestämt? I stället finns det möjlighet att slappna av och att anpassa verksamheten eller semesterplanerna efter vad som är möjligt. I Jesaja Guds ord på följande sätt:

[...] Mina planer är inte era planer och era vägar är inte mina vägar, säger Herren [...]. (Jesaja 55:8). Så njut av sommaren så som den är och med det väder som den bjuder på. Sist och slutligen handlar det om vår attityd, vårt förhållningssätt.

Det gångna året med pandemin visar för oss att det är lätt att planera både det ena och det andra, men att det inte nödvändigtvis blir så. Den goda situationen som vi hade för en kort tid sedan med få insjuknanden är nu igen bruten, delvis på grund av vår egen ovarsamhet. Blir vi oaktsamma och inte sköter om saker och ting på det sätt som situationen förutsätter och kräver så försvårar vi själva vår egen och också andras situation. Det är inte kärleksfullt.

Om vi lite tittar omkring oss vad som händer ute i världen i detta hänseende så kan vi konstatera att pandemin är något som ur världslig synpunkt sett har kommit för att stanna. Det vi kan göra är att ändra vårt beteende och våra vanor. Vi ska också be till Herren att han hjälper oss ut ur detta. Vaccin är ett sätt att lindra i situationen, men att det skulle lösa problemen för att vi ska kunna återgå till ett sätt att leva som tidigare, det är det bäst att glömma redan nu, det är en illusion. Det är endast vår Herre som kan ställa allt till rätta. För Honom är allting möjligt.

Därför ska vi tacka Herren, för det goda sommarvädret och också för svårigheterna, för svårigheterna danar oss, formar oss. Herren har sin hand över allting, han är Allsmäktig och vi får förlita oss på honom, varje dag. Det ger oss också anledning att söka efter Herrens vägledning i det vi planerar och i det vi vill utföra, Gud vet bäst. Sök gemenskap med Jesus Kristus så kommer Du att märka att det lilla sommarregnet irriterar dig inte alls på samma sätt som tidigare, du får ett annorlunda perspektiv och förhållningssätt.

Vår himmelska Fader söker oss alla och vill ha oss nära, mycket nära, ett sätt är att delta i de gudstjänster som vi bjuder på i olika delar av församlingen. Njut av sommaren och alla glädjeämnen som den bjuder på! Gläd er och sjung till Herrens ära och i tacksamhet över att han söker oss, dig och mig och vill oss det bästa!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)

Missionsboden i Pargas:

Juli: Öppen endast torsdagar kl. 15-19.
Augusti: Tisdagar & torsdagar k.l. 15-19, lördagar kl. 10-13.
Högst 7 kunder kan vara inne samtidigt, alla kunder uppmanas använda munskydd.

 

Kyrkorna håller öppet dagligen:

Pargas kl. 12-19
Nagu kl. 10.19
Korpo kl. 10-17
Houtskär kl. 9-21
Iniö kl. 9-20