Kyrkoherdens spalt                                                    

Vi har firat jul, Jesu Kristi födelsedag och ett nytt år har också trätt in, nådens år 2019. Vad för detta år med sig tänker jag att var och en kanske funderar. Kanske det handlar om något med anledning av de arbetsuppgifter vi har, eller gällande studier, eller kanske något i familjen. Vi får var och en tänka på detta och sträva till att i samråd med andra personer, på arbetsplatser, vid utbildningsinstitutioner och i hemmen jobba för en god tillvaro. 

De bästa råden och kunskaperna för att nå fram till det goda är att be Herren om råd i våra avgöranden. Det fungerar alltid, samtidigt är det också så att när vi möts av svårigheter så finns det möjlighet för oss att lära av det som händer. Vi kan fråga Herren, vad vill du säga till mig? Om vi tar det på rätt sätt så kan vi gå igenom svårigheterna och se möjlighet till att växa i visdom och klarhet.

Dopets gåva är temat för inkommande söndag och evangelietexten berättar om Jesu dop. Det var Johannes Döparen som efter en tvekan gick med på att döpa Jesus. Såhär berättar texten i evangeliet enligt Matteus 3:13‒15: sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske [...].

Dopet som gåva är ett viktigt tema. Vid dopet ger man gärna barnet ett namn, men det är inte det som är den stora händelsen i dopet. Det viktigaste med dopet är att i dopögonblicket tar den Heliga Anden plats hos det lilla barnet. Den Heliga Anden fungerar som en ”diskussionspartner” med barnet och hjälper barnet och den uppväxande unga individen att kunna avgöra vad som är rätt eller fel. Dopet är också som en slags ”sköld” i livet som skyddar mot en del problem, inte mot allt, men till en del. Så det bästa skyddet som föräldrar kan ge till sitt barn är att döpa det. Så välkomna med era barn till dopet, vi bistår så gärna!

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling