Kyrkoherdens spalt  

Det dubbla kärleksbudet står som tema för inkommande söndag och för den därpå följande veckan. Evangelisten Matteus beskriver på vilket sätt Jesus lyfter fram det dubbla kärleksbudet, och som har sin grund i Gamla Testamentet. Jesus säger på detta sätt när han blir tillfrågad om vilket som är det största budet i lagen: [...] Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv [...]. (Matt 22: 37‒39).

Vad handlar då detta om? Här finns inbyggt mycket att begrunda, men framför allt handlar det om att prioritera rätt. Att sätta Gud som första prioritet i livet. Den kända Tv-stjärnan Denzel Washington säger i ett uppmärksammat tal som finns att lyssna till på Internet på följande sätt: Put God first! Vad han menar är att vi ska sätta Gud först i allt det vi gör, i varje stund. Hans tal avspeglar tydligt och klart det som kan läsas i Femte Mosebok: [...] Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft [...]. Sen fortsätter texten: [...] Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp [...]. (5 Mos 6: 5, 7). Denzel Washington berättar i talet hur hans val att ställa allt han gör i relation till Gud har gett honom ett gott liv. 

Det handlar inte om framgångsteologi utan det handlar om att vi ska ge Gud möjlighet att förverkliga allt det fina som Gud har tänkt för oss var och en. Han har en väg utmärkt för var och en av oss, men det är vårt val om vi är beredda att gå den vägen eller inte. Så detta att begrunda för oss var och en. 

Det viktigaste fingret på handen är tummen, sätt Gud på tummens plats så ordnar sig allt det andra också, prioritera rätt. Kom till gudstjänsten och ta del av denna möjlighet, att få sjunga till Herrens ära, att be tillsammans, att lyssna till Guds ord. Det är ett val som du kan göra, du kan prioritera rätt, då är du på god väg att förverkliga det dubbla kärleksbudet i Ditt liv.

Med Guds rika välsignelse till er alla!

  

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling