Kyrkoherdens spalt  

Under denna vecka, på torsdagen firar vi Kristi himmelsfärdsdag. I Apostlagärningarna kan vi läsa följande: De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn (Apg 1: 6‒9). Det är just såhär som Jesus säger, det är inte vår uppgift att alltid veta vad som kommer att hända, vår uppgift är att lita på Herren.

Inkommande söndag, den Sjätte söndagen efter påsk har i kyrkoåret som tema Väntan på den heliga Anden och Bibeltexterna för söndagen handlar om detta, att vänta och kunna vänta på något gott. Vi väntar också då och då på något gott, kanske också ibland på av något annorlunda slag. Att vänta är i sig också på sätt och vis en mycket fin sak, att ha en vision eller dröm om något som vi önskar så mycket, eller att förbereda en större händelse eller tilldragelse i familjen.

Allt detta ger ett innehåll i livet, det fyller livet med drömmar, förhoppningar och gör att också de minde goda stunderna blir mera acceptabla. I alla dessa växlingar i livet, också i de stora svårigheter som vi går igenom nu har vi en som vill vandra vid vår sida, det är vår Herre Jesus Kristus som vill vandra med oss, och ibland blir han också tvungen att bära oss. Njut av väntetiden, förhoppningarna, visionerna, drömmarna och planerna! Be till Herren att han ska ge dig det bästa, den bästa tanken, den bästa visionen, den bästa kunskapen och den bästa förståelsen!

Må Herren Jesus Kristus välsigna er alla rikligt!

Ps. Snart öppnar vi dörrarna till våra kyrkor, ett par veckor ännu av väntan på att kunna delta i gudstjänster i våra kyrkor, att få ta emot nattvarden, att få be tillsammans..............., sjunga tillsammans!

 

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling