Kyrkoherdens spalt  

Trons grund är temat för inkommande söndag och den vecka som kommer därpå. Vi firar också Reformationsdagen inkommande söndag och då vi påminns om reformationens betydelse, inte minst via Martin Luther som var den man som satte igång förnyelsearbetet i kyrkan på 1500-talet. Formerna och uttrycken för hur vi förmedlar evangeliet till nya generationer tar sig olika form i olika tider, men grunden består, Bibelns budskap till oss människor i alla tider. Det grundbudskapet förändras inte. Vi kan frestas att omskriva det, men det betyder inte att det förändras, för det är Guds ord.

Paulus uttrycker detta på ett mycket distinkt och tydligt sätt i Romarbrevet: [...] Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet; Den rättfärdige skall leva genom tron [...]. (Romarbrevet 1: 16‒17). Dessa ord från Paulus är lika starka och tydliga som de var då när Paulus skrev dem, inspirerad av Gud i sitt skrivande. Därför får vi också lita på dessa ord i dag, begrunda innebörden och vi får via bönen och Bibelläsningen vinna insikt i vad detta vill förmedla till oss, var och en.

Med Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling