Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag andra söndagen efter Trettondagen och temat för söndagen är Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft. Hur gör han då detta i evangelietexten för inkommande söndag? Bibelstället, Johannes berättar i andra kapitlet om bröllopet i Kana i Galileen som Jesus deltog i och hans mor Maria var också där. Festen var i full gång, och så tog vinet slut. Det var ju väldigt pinsamt för arrangörerna av bröllopsfesten! Vad göra? Maria kom till Jesus och sade kort och koncist: De har inget vin. Jesus förstod vad hans mor önskade men han var först ovillig att hjälpa, han ansåg att hans stund ännu inte hade kommit, han var inte redo. Men, hans mor bad ändå om att tjänarna skulle följa Jesu direktiv. Jesu uppmanade tjänarna att fylla stenkärlen som stod framme med vatten. Och så hände undret! Vattnet som tjänarna hade öst upp i stenkärlen förvandlades till vin! Läs hela Bibelstället i evangeliet enligt Johannes 2: 1‒11, begrunda och fundera. Lycka till med läsningen!

Vad kan vi lära oss av detta, om denna händelse i Jesu livsvandring på jorden? Naturligtvis många saker, men framför allt att vi ska lita på vår Herre Jesus Kristus! Så det som vi var och en kan göra, är att läsa Guds ord, Skriftens ord och be om Gud hjälp i olika ärenden och situationer, bönen är kraftfull och mäktig. När vi gör så får vi vandra på beredda vägar, och Herren visar oss vägen. Inte så att vi ser vårt livsspann långa sträckor framför oss, nej, ofta en liten bit så att vi kan se så mycket att vi kan i förtröstan vandra vidare på vår livsväg.

När jag sitter och skriver detta är det kallt ute, -25 grader Celsius på vissa ställen. Nu gäller det att se till att vara varmt klädd om man går ut, och ska man köra bil så är det bra att ta med en extra filt och en extra ytterrock i fall att bilen strejkar. Så vandra varsamt och njut också av stunder när solen tittar fram. Vi går mot våren, ljusare och varmare tider.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)