Kyrkoherdens spalt                                                    

Vandringen mot julen och Jesu Kristi födelsedagsfest fortgår och vi firar inkommande söndag tredje söndagen i advent. Temat för söndagen är: ”Bered väg för konungen”. Dagens huvudperson är Johannes döparen. Han uppmanade människor till bot och bättring. Vi får under fastan också ta en fundering till detta och fästa blicken på Jesus Kristus, världens Frälsare. I Psaltaren 85 och verserna 9‒10 uttrycks det på följande sätt: ”Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp, hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.” Vad kan detta då betyda? Detta med att vara trogen Herren, hur ska det förstås. Det handlar om att vi lyssnar till Guds ord eller läser det, vi litar på Skriftens ord och vi försöker efter vår förmåga lyda Guds vilja. Sen när vi inte lyckas, när det går på tok, så har vi alltid möjlighet till förlåtelsen via Jesus Kristus vår Herre.

Julens högtid närmar sig, och förberedelserna är i gång på olika sätt, i hem och också i våra församlingslokaler. Ta en stund att stilla dig, läs ett stycke ur Bibeln, be om Herrens vägledning i din vardag och i ditt liv. Fundera också över huruvida alla de förberedelser du har planerat med julklappar och mat, behövs allt det? Kan det eventuellt vara lite enklare? Kom med och fira Jesu Kristi födelse med oss, vi har många kyrkor och kapell med verksamhet, före julen och under julen.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla i adventstid!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling