Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag Adertonde söndagen efter pingst med temat En kristen människas frihet. Som människor har vi möjlighet att välja, vi kan välja att ta i bruk det goda i vårt handlande, eller vi kan också ta i bruk det onda.

En av texterna för inkommande söndag och veckan därpå är hämtad ur Galaterbrevet 5 och talar om Andens frukter: [...] Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning [...]. (Gal. 5: 22−23). Allt sådant är gott i Guds ögon. Paulus talar också i samma kapitel om sådant som inte är gott i Guds ögon. Om vi ännu funderar på de uppräknade goda frukterna, tänk hur mycket trevligare vårt samhälle och vår tillvaro skulle vara om vi förverkligade det till alla delar i det vi gör. Vi kan ställa oss frågan varför vi inte gör så? Varför finns det så mycket av intriger, fiendskap, strider, ofördragsamhet och maktkamp? Det är så som Paulus skriver, det är köttet i oss som får regera, inte Anden. Varför blir det så? Ju längre bort från Kristus som en människa går, desto mera av köttets frukter (begär) får regera. Ju närmare en människa kommer till Kristus och korset, desto mera av Andens frukter träder fram. Det är så enkelt, det är ett faktum. Fundera på detta. Vi har var och en möjlighet att avgöra, vill vi göra det goda, eller vill vi göra det onda? Det är så enkelt, men ändå så svårt. Be Herren om hjälp när du överväldigas av köttets begär, för vi vet att det ändå sist och slutligen skapar dåligt samvete och missämja människor emellan. Kom till våra kyrkor och delta i glädjen att vara Guds barn, Konungens barn.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)

 

Missionsboden i Pargas:

Tisdagar & torsdagar kl. 15-19, lördagar kl. 10-13.
Högst 10 kunder kan vara inne samtidigt, alla kunder uppmanas använda munskydd.

 

Pargas kyrka har öppet varje dag kl. 10-15 t.o.m. 30.9.