Kyrkoherdens spalt  

Vi är nu inne i en tid på året när det finns skäl att begrunda och möjlighet att begrunda det år som har gått. Vi har också detta år fått leva i ett fritt land, ett självständigt land. I morgon, fredagen den 6 december firar vi vår självständighet. Vi tackar dem som på olika sätt stod för uppoffringar för att vi skulle få möjlighet att leva i ett fritt land. Vi kommer aldrig att kunna på något sätt återgälda den stora tacksamhetsskuld som vi har till dessa män och kvinnor som med livet som insats stod upp för det som var viktigt, ett eget fosterland, ett land där det är möjlighet till total yttrandefrihet och ett land där det är tryggt att leva. Stora uppoffringar gjordes också av dem som fanns på hemfronten och såg till att det mest primära kunde fungera trots att merparten av den arbetsföra befolkningen var ute i olika försvarsuppgifter. Jag vill rikta till alla dessa män och kvinnor ett ödmjukt tack!

Vi har också inlett julens förberedelsetid, fastetiden inför julen. Vi ska från Herren be om förlåtelse för våra synder och på detta sätt förbereda oss för den stora händelsen i kristenheten, Jesu Kristi födelsedag. Temat för inkommande söndag och veckan därpå är Din konung kommer i härlighet. Aposteln Petrus skriver på följande sätt till oss, som fungerar som en uppmaning inför julen: [...] Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras [...]. (1 Petr. 1: 13).

Hur kan vi då i övrigt förbereda oss inför julen? Det är en tid att fundera över är all den stress som julen också för med sig, om den är av nöden. Kunde denna jul vara annorlunda? Kunde denna jul vara en stund av stillhet inför det stora undret, Jesu Kristi födelse? Fundera, begrunda och ta tid för att kanske etablera nya traditioner för nya tider. 

Kom med i den stillhet som julfastan kan ge er när ni kommer med i våra gudstjänster. En stund för bön och stillhet, kanske genom att sjunga någon bekant psalm tillsammans med andra. Kom med. Lyssna, upplev, reflektera och begrunda över julens budskap.

Vill tillönska er Guds rika välsignelse i adventstid!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling