Kyrkoherdens spalt  

Livet går vidare med nya restriktioner vad gäller resande inom landet. Det är ett exceptionellt läge som få av oss har upplevt. Men nu gäller det att vi verkligen ser varandra. Att vi visar varandra omtanke och omvårdnad på de sätt som är möjliga för oss nu, i denna nya situation. Vi har satt ut en hel del material här på hemsidan, bekanta er med det. Det finns material för såväl barn som vuxna.

Kanske det också är på sin plats nu att den yngre generationen som är duktig på datorer och nätverkande hjälper farmor eller farfar, eller mormor eller morfar med det tekniska, men tryggt via mobiltelefonen, kanske som ett videosamtal...

Vi vandrar vidare mot påsken, och det är nog en påsk som vi kommer att minnas länge, kanske såhär: Minns du året 2020 när det inte var tillåtet att resa ut från Nyland? Eller: Minns du den påsken, visst var det 2020 när församlingen sände ut strömmade gudstjänster via webben och det var jättemånga som tog del av budskapet om Jesu Kristi väg till Jerusalem, lidande, död och uppståndelse? Det blir något för historieskrivarna att begrunda.

Vi firar inkommande söndag Femte söndagen i fastan, temat är Lidandets söndag. Med denna söndag inleds djupa fastan som sträcker sig ända fram till slutet av stilla veckan. Psaltaren kommer med visa ord: [...] Varför måste jag gå sörjande, plågad av fiender? Sänd ditt ljus och din sanning! Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och till din boning, så att jag får komma till Guds altare, till Gud, min glädje och fröjd, och tacka dig till lyrans klang, Gud min Gud. (Psaltaren 43: 2‒4).

Ha förtröstan på Herren, be till Gud att han leder dig, att han leder oss alla på sina vägar, som är de vägar som är trygga. Följ med våra andakter och gudstjänster samt de program som barn och ungdomsledarteamet har producerat för de yngre tittarna.

Vi önskar Guds rika välsignelse till er alla, vi är med er i bönen, i tanken och i omtanken, och på webben!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling