Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag den tredje söndagen i fastan, vi är på väg mot Jerusalem och påskens högtid. Temat är Jesus segrar över ondskans makter. Det är ett allvarligt tema, och de Bibeltexter som är insatta för denna söndag har också ett starkt budskap till oss. Allvarsamheten kommer också av det att vi är inne i fastetiden, och vi ska noga ta vara på denna tid för att tänka igenom vår egen tillvaro. Vi har vår tröst i Herren och i Psaltaren får vi läsa följande: [...] Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig [...]. (Psaltaren 25: 4−5). Så när vi i den värld som vi lever i får kämpa med allehanda problem och frestelser så är det bra att komma ihåg dessa ord, vi kan söka kraft, vishet och hjälp hos Herren.

Vi är som sagt på väg mot påsken och vi förbereder den genom att planera och förverkliga olika typer av gudstjänster och andakter och därtill musikaliska inslag för er. För som det ser ut nu så kommer vi, på samma sätt som i fjol att ha en situation där vi är tvungna att genomföra det mesta virtuellt, via direktsända och på förhand bandade programpunkter. Följ med i vår annonsering om de kommande händelserna.

Vi får tillsammans hoppas och be om en vår med ett bättre läge ur hälsosynvinkel, men också en vår med hopp och glädje över att vi får leva och verka, trots de begränsningar som vi blir ålagda.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla i fastetid, nådens år 2021

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)