Kyrkoherdens spalt                                                    

Inkommande söndag firar vi första söndagen efter påsk. Söndagens tema är Uppståndelsens vittnen. Evangelietexten berättar bland annat om Tomas, som tvivlade på Jesus, och när Jesus och Tomas träffades fick han se Jesu genomborrade händer och sticka fingret i Jesu sida. Först då insåg Tomas att det faktiskt var Jesus, den uppståndne Jesus. Tomas tvivlade, så gör också människorna i dag. När vi inte kan se Jesus så blir det så abstrakt, så svårt att kunna ta till sig. Men som väl är så har vi en stor textmassa som berättar om Jesu vandring på jorden och om hans uppståndelse. 

Fyra evangelister har med sina egna ord beskrivit händelseförloppet, Matteus, Markus Lukas och Johannes. Alla dessa texter har återberättats och lästs på nytt och på nytt genom århundradena i olika gemenskaper, i olika kyrkor. Om Jesus har predikats i våra kyrkor i Västra delen av Åboland, om och om igen, för att vi ska kunna förstå, för att vi ska kunna glädjas: Jesus är uppstånden! Vår Frälsare lever!

Nu är vi på nytt igen mitt inne i vårens under, naturen vaknar och det blir grönt omkring oss. Det är ett stort under som vi igen får uppleva, också denna vår. Vi får glädjas över detta, värmen, ljuset, grönskan och alla de dofter som naturen bjuder på, och fågelsången. Kom och gläd er tillsammans med oss i våra kyrkor, kapell och församlingshem runt om i västra delen av Åboland!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling