Kyrkoherdens spalt                                                    

Inkommande söndag firar vi Uppbrottets söndag och samtidigt den nästsista söndagen i kyrkoåret. Temat för söndagen är kort och gott: ”Vaka”. Det är fråga om ett andligt vakande och väntan på Jesu Kristi återkomst. 

Den 18.11.2018 är det också valdag i den evangelisk-lutherska kyrkan och då också i Väståbolands svenska församling. Det finns möjlighet att rösta på olika håll i vår församling, kontrollera via annonsering eller via vår hemsida var du kan rösta. Rösta på den kandidat som Du tycker att bäst kunde representera Dig de kommande fyra åren (2019‒2022) i församlingens beslutande organ. På valdagen har ni som församlingsmedlemmar möjlighet att rösta och så påverka hur församlingens arbete ske gestalta sig framöver, utnyttja den möjligheten. Detta val är får vår del tvådelat:

Det ska inväljas representation (20 ledamöter) till gemensamma kyrkofullmäktige i Pargas kyrkliga samfällighet. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar bland annat om kyrkoskattens storlek och budgeten. Därtill ska det väljas representation (12 ledamöter) till församlingsrådet i Väståbolands svenska församling. Församlingsrådet besluter bland annat om hur församlingens verksamhet ska formas, bland annat via de tjänster och arbetsuppgifter som finns i församlingen. Ta vara på denna möjlighet, kom till valurnorna i våra lokaler och rösta.

Utgående från söndagens och den följande veckans tema så står vi bokstavligen med fötterna i två dimensioner, eller läger om man så vill: Den himmelska dimensionen i väntan på Kristi ankomst, och den jordiska dimensionen med val av ledamöter till de organ som besluter om våra angelägenheter. När dessa två dimensioner möts på ett fruktbart och dynamiskt sätt så kan vi tillsammans skapa nytt. Vi kan tillsammans bygga en bättre värld och tillvaro. En värld med större vidsynthet och respekt för våra medmänniskor. En värld där vi verkligen ser varandra för dem vi är, som människor. Vi har alltid med oss Jesu löften, i Uppenbarelseboken är detta skrivet mycket tydligt: 

”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och Anden och bruden säger: Kom! Och den som hör det skall säga: Kom! Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.” (Upp 22: 16‒17).

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling