Kyrkoherdens spalt                                                    

Det är förmodligen så att de flesta av oss på något plan väntar på sommaren. De som är på jobb väntar på semestern med lite avkoppling och annorlunda sysselsättning. De som går i skola eller studerar väntar på att bli fri från uppgifter, prov och tenter för en tid. De som inte går i skola eller studerar och inte heller är i arbetslivet väntar kanske på värmen och att få uppleva grönskan och de nya dofterna, till exempel från blommor av olika slag. Hur och vad vi väntar på är högst individuellt och var och en har olika saker som är viktiga.

I denna väntan kan vi också stanna upp och förundras och glädjas över hur fint allt är ordnat, med årstidernas växlingar och med lövsprickning och mognad, och att allt sen vissnar ner inför höst och vinter. Samtidigt som vi blir medvetna om att allt är välordnat så finns också detta att allt är så bräckligt. Vi kan med våra egna åtgärder rubba allt detta, och det gör vi också på många sätt, tyvärr.

Det är inte bara vår natur och miljö som är bräcklig. Så är det också med oss, vi får vara och vi är bräckliga och svaga. Vi behöver varandra, var och en av oss. Det gestaltar sig på olika sätt i olika perioder av livet. Vi får vända oss till vår Herre och be om hjälp i detta arbete, att vårda naturen och varandra och kanske denna sommar njuta av det goda på ett mera hållbart sätt. I Psaltaren kan vi läsa följande: [...] Jorden är Herrens med allt det rymmer, världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och fäst den över de strömmande vattnen [...]. (Psaltaren 24: 1‒2). Detta är ord att begrunda ....

Vår himmelska Fader söker oss alla och vill ha oss nära, mycket nära. Njut av sommaren och alla glädjeämnen som den bjuder på! Gläd er och sjung till Herrens ära i tacksamhet över att han söker oss, han älskar oss, dig och mig!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling