Kyrkoherdens spalt  

Senaste söndag började ett nytt kyrkoår och vi firade Första söndagen i advent. Vandringen mot julen och Jesu Kristi födelsedagsfest har därmed inletts! Måndagen efter första söndagen i advent inleddes förberedelsetiden inför julen, adventsfastan som den också kallas. Det är en tid för eftertanke, en tid att vända blicken mot Herren. Vi får be om förlåtelse för våra synder och överträdelser. Uppenbarelseboken uttrycker på följande sätt: [...] Se, jag kommer snart och har med mig lön åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den siste, början och slutet [...]. (Upp 22:12‒13). Kraftfulla ord som manar till eftertanke för oss var och en.

Församlingen bjuder under denna tid många möjligheter till samvaro och för att glädjas över Jesus och hans verk för oss. Kom samman, kom ihåg de svaga och utstötta i din omgivning. Ta del av denna tid på ett glädjefyllt och rikt sätt. Kanske på ett nytt och stillsammare sätt? Lämna en del av stressen inför förberedelserna för julen. Jesus Kristus kommer nog ändå, fäst blicken på Kristus. Ge er tid att fundera över varför vi egentligen firar jul. Vad är kärnan i julens budskap? Vi torde i församlingen kunna hjälpa er med svaret, kom med och diskutera och fira tillsammans med oss!

Inkommande söndag firar vi Andra söndagen i advent. Temat är: Din konung kommer i härlighet. Vi lever i en förberedelsetid, och den lila liturgiska färgen berättar för oss att det är tid för eftertanke och reflektion. Jesu lärjunge Petrus skriver: [...] Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras [...]. (1 Petrus brev 1: 13).

Måndagen den 6 december är också en viktig dag för Finland och för Finlands folk. Vi firar självständighetsdagen. Det är en viktig dag, vi får leva i ett fritt land, vi får leva i ett land där vi trots allt, trots pandemin, trots svårigheter har det mycket bra. Vi får vara tacksamma till Herren, vi får vara tacksamma för de män och kvinnor som med livet som insats försvarade landet. Så det är en tacksamhetens dag.

Må vår Herre välsigna er rikligt på detta nådens år som lider mot sitt slut, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)