Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag tredje söndagen efter Trettondagen och temat för söndagen och den efterföljande veckan är Jesus väcker tro. Jesus var en omstridd person på många sätt under sin livsvandring. Han gjorde många under och människor kom till tro på honom, för andra igen blev han ett stort problem. Det fanns fördomar och det fanns underliggande svårigheter som innebar att man inte kunde se hans gudomlighet utan man ville hitta andra svar på det som hände. Har allt förändrats?

Jesus väcker också många tankar och känslor i dag. Vi kan förvisso dra paralleller till dagens situation, till dagens samhälle. En del människor kräver handgripliga bevis, andra litar på Skriftens ord och det som finns skrivet, utan att problematisera. Det är också en del av utmaningen med att vara kristen, att lita på Guds ord i alla lägen, trots att det också finns tvivel med. 

I Hebreerbrevet 11: 1‒3 får vi läsa: Tron är grunden för det vi hoppas på; det ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Den senare delen av detta Bibelställe är egentligen en hänvisning till den text som vi kan läsa i evangeliet enligt Johannes, första kapitlet och verserna 1‒5, Gud skapade allt genom Ordet. Lycka till med Bibelläsningarna och reflektion och begrundan över Guds ord. Det ger nya insikter och dimensioner, och på Bibelläsningsvägen finns vishet och undervisning för oss alla att hämta och ta emot.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling