Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag Sjätte söndagen efter påsk. Vi firar också De stupades dag till minnet av alla dem som fick sätta livet som insats för att vi i dag får leva i ett fritt land. Vi som lever nu kan inte fullt ut förstå den uppoffring som gjordes. Det var inte endast de som fick sätta livet till, hela samhället blev präglat av kriget och dess fasor, det satte spår som vi bör komma ihåg för att vi inte ska försätta oss i en liknande situation. Vi får vara tacksamma för allt det arbete som utfördes.

Temat för söndagen är Väntan på den heliga Anden. Vad betyder detta med helig Ande? Det är mycket man kan sätta in i den heliga Andens verk. När ett litet barn blir döpt i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn tar den heliga Anden plats hos barnet. Den heliga Anden hjälper den unga individen på många sätt. Den heliga Anden fungerar bland annat som en diskussionspartner med det barn som växer och blir småningom en ungdom och sen en vuxen person. Det handlar om att den heliga Anden samtalar och berättar vad som är rätt och fel, för att skydda den unga individen, den vuxna individen och ger också vägledning för att förstå vem Kristus är. I Efesierbrevet kan vi läsa: [...] Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom [...]. (Efesierbrevet 1: 17). Vishet och kunskap om Gud, och när vi vet att Gud är vishetens källa får vi vila i den vissheten om att den heliga Anden kan, när vi i bön åkallar Guds hjälp att kunna nå goda beslut, då ger han oss de rätta tankarna för att kunna göra de rätta besluten. Det får vi tacka för, det får vi glädjas åt.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)