Kyrkoherdens spalt  

Sommaren fortskrider och vi har också denna sommar fått uppleva såväl sol och värme, men också regn. Allt detta får vi ta emot ur Guds hand. I väderlekens växlingar blir vi medvetna om hur litet vi egentligen kan. Timmarna, dagarna, veckorna och månaderna kommer och går och vi kan med glädje ta emot det som kommer, eller så att det är utgångspunkt för irritation. Egentligen handlar det om vår egen sinnesstämning och våra egna förväntningar, vi vill att det ska passa just oss, just när vi har semester eller till exempel ska göra något som kräver uppehållsväder. Men är det inte lite förmätet att tänka att det globala samspelet i naturen ska passa just mig, just då när jag har bestämt? I stället finns det möjlighet att slappna av och att anpassa verksamheten eller semesterplanerna efter vad som är möjligt. I Jesaja Guds ord på följande sätt:

[...] Mina planer är inte era planer och era vägar är inte mina vägar, säger Herren [...]. (Jesaja 55:8). Så njut av sommaren så som den är och med det väder som den bjuder på.

Våren med Corona pandemin visade också för oss att det är lätt att planera både det ena och det andra, men att det inte nödvändigtvis blir så. Den situation som vi har just nu kan vi glädjas åt. Vi har få insjuknanden, men samtidigt att också komma i håg att detta är endast för ett ögonblick. Blir vi ovarsamma och inte sköter om saker och ting på det sätt som viruset förutsätter så kan vi plötslig vara tillbaka i vårens dramatik. Om vi lite tittar omkring oss vad som händer ute i världen i detta hänseende så kan vi konstatera att vi trots allt har det bra.

Därför ska vi tacka Herren för detta, för det goda sommarvädret och för att vi har blivit besparade från mycket när det gäller pandemin. Herren har sin hand över allting, han är Allsmäktig och vi får förlita oss på honom, varje dag. Det ger oss också anledning att söka efter Herrens vägledning i det vi planerar och i det vi vill utföra, Gud vet bäst. Sök gemenskap med Jesus Kristus så kommer du att märka att det lilla sommarregnet irriterar dig inte alls på samma sätt som tidigare, du får ett annorlunda perspektiv och förhållningssätt.

Vår himmelska Fader söker oss alla och vill ha oss nära, mycket nära, ett sätt är att delta i de gudstjänster som vi bjuder på i olika delar av församlingen. Njut av sommaren och alla glädjeämnen som den bjuder på! Gläd er och sjung till Herrens ära och i tacksamhet över att han söker oss, dig och mig och vill oss det bästa!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling