Kyrkoherdens spalt  

Temat för Pingstdagen som vi firar inkommande söndag är Den heliga Andens utgjutande. Vilken uppgift har den heliga Anden? Den heliga Anden är för oss som en dialogpartner i livet. När ett barn, en ungdom eller en vuxen döps tar den heliga Anden sin plats hos den människan och fungerar därefter som jag bruka tänka det som en kär vän. En vän som för samtal och som också hjälper att förstå Bibelns ord när vi läser det, och hjälper oss att förstå livet, också vad som är rätt och fel.

Och nu är pingsten snart här, och bibeltexterna berättar för oss om den heliga Anden som löfte och gåva. Den heliga Anden är en som tröstar, hjälper och stöder oss i det dagliga livet. Via den heliga Anden är Jesus Kristus ständigt närvarande i vår kyrka. Evangelisten Johannes skriver och som sammanfattar det mesta om Guds kärlek till oss människor, det är ett koncentrat och en syntes att fundera på för var och en: [...] Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom [...]. (Joh 3: 16‒17).

Johannes skriver vidare: Jesus sade: ”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud [...]. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom [...]” (Joh 14: 15, 21). Det är härliga ord men samtidigt synnerligen allvarsamma, och som vi kan tänka på och fundera kring.

Om en dryg vecka öppnar vi dörrarna för att kunna fira gudstjänster i våra kyrkor. Välkomna med då!

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling