Kyrkoherdens spalt  

En ny månad har trätt in, juli månad i nådens år 2020. Temat för inkommande söndag och veckan därpå är något som bör och kan vara med oss i relation till andra människor hela tiden, är detta med att vara barmhärtig. Vad betyder då detta egentligen? Vår uppgift är att överlåta till Gud uppgiften att döma, vår uppgift är att i relation till andra människor vara barmhärtiga och att vi förmår förlåta varandra. Du kanske undrar hur detta kan bli möjligt. Genom att via Jesus Kristus be Gud om krafter och insikter till att kunna förlåta så får vi den vägkost som behövs. Det är den ständiga bönen om hjälp av Herren som ger oss vishet på denna väg och i våra relationer med andra människor. I Lukas evangelium ger Jesus goda råd för detta: [...] Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända [...]. (Luk 6: 36‒37). Detta är allvarsamma och samtidigt så enkla ord, men så svårt många gånger att i det dagliga livet förverkliga. Men genom att sträva till att i ord och handling följa detta så blir också vardagen mera angenäm, den blir mera tilltalande och det blir lättare att andas. Så det är goda råd som Jesus ger oss, och som samtidigt är allvarliga och är en uppmaning till oss alla, för varje dag, inte endast för en vecka i kyrkoåret.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla i denna underbara sommartid!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling