Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag Femte söndagen efter påsk. Söndagen kallas också för Bönsöndagen. Temat är Hjärtats samtal med Gud. Förvisso är det så, bönen och bönens kraft är något som vi då och då bör påminnas om. Bönen kan ta sitt uttryck på många sätt, det kan vara den tysta bönen, det kan vara en formaliserad bön, till exempel bönen Fader vår, det kan vara en enskild bön, i en grupp eller en bön vid en gudstjänst. Det viktiga är att när vi ber, verkligen litar på bönens kraft. Och det som på ett eller annat sätt bör ingå i bönen är en bön om förlåtelse för alla överträdelser. Det är som att städa bordet innan man ska duka för en kaffestund eller en måltid. Allt plockas bort som inte hör till måltiden eller kaffestunden.

Under sin vandring hade Jesus en gång stannat på ett ställe för att be. När Jesus hade avslutat bönen sade lärjungarna till honom: [...] Herre, lär oss att be [...]. (Luk 11: 1). Jesus sade då till dem att när ni ber skall ni säga: [...] Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning [...]. (Luk 11: 2−4). Jesu fortsätter sin undervisning genom att ge en liknelse för att göra det lättare för lärjungarna att omfatta det han sagt.

Jag har i minnet från min barndom en tavla som avbildar en man och en hustru som är ute på ett fält, och bredvid dem finns en skottkärra fylld med rotsaker. Mannen och hustrun står på knä och ber, mannen har tagit av sig sin mössa, och huvudena är nerböjda. Hela tavlan ger ett intryck av stilla ödmjukhet och tacksamhet. De tackar för den skörd de har fått, som ger möjlighet till många måltider, och de tackar Herren för denna gåva som de har fått ur hans hand.

Låt också oss vara tacksamma för allt det goda vi får. Inkommande söndag får vi tacka våra mammor och våra hustrur för de mångahanda uppgifter som de utför. Ett stort tack! Men, vi ska inte tacka endast den inkommande söndagen, det finns anledning att tacka alla dagar. Vi kan och vi bör tacka varandra, våra medvandrare för att vi tillsammans kan göra tillvaron ännu bättre, mera frid, mera omsorg, ett bättre samhälle helt enkelt.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)