Kyrkoherdens spalt                                                    

Tema för senaste söndag och den därpå följande veckan var Bön och tro. Och som jag skrev då att det är ett tema som inte gäller för endast den tidpunkt, utan det är förvisso ett tema för hela året, varje dag. Inkommande söndag firar vi Marie bebådelsedag, och Maria visade verkligen prov på en stark tro när ängeln Gabriel kom till den unga kvinnan och berättade att hon ska föda en son, Guds son. Maria undrade hur det skulle kunna vara möjligt, i och med att hon inte hade haft någon man, men Gabriel sade att det blir möjligt genom den Helige Anden. Och Maria sade: [...] Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt [...]. (Luk. 1: 38).

Detta är ett bevis på att vi också i olika situationer ska förlita oss på Herren, trots att det i en del situationer är svårförståeligt, eller kanske rentav ologiskt. Det kan också vara så att vi har önskat och bett om att det ska gå på ett visst sätt, men det uppfylls inte, då är det svårt att vara tacksam mot Herren. Men också då ska vi tacka för att det blev just så. Det kan vara så att den utgången som ett ärende fick, det får sin förklarning kanske först efter några år, kanske efter flera tiotals år. Gud vet alltid vad som är bäst för oss, och han har en stor kärlek till oss alla, och i vissa situationer vill han också kalla oss närmare honom, också via svårigheter av olika slag.

Våren framskrider och det är skönt att se när naturen sakta men säkert vaknar upp. Vårdagjämningen är förbi, och efter en kort tid har vi påsken här, den största högtiden i kristenheten. Maria bebådelsedag är ett avbrott i fastetiden, med sin vita liturgiska färg, men förberedelsetiden för påsken fortsätter, med blicken mot Jerusalem.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling