Kyrkoherdens spalt                                                    

Inkommande söndag firar vi femte söndagen efter påsk. Söndagen kallas också för Bönsöndagen och dess latinska namn är kort och gott Rogate (Bed! Anropa!). Att be till Gud om hjälp och råd är något som vi alla har möjlighet till. Vi får komma till Herren i bön för att hitta de goda lösningarna på våra problem, vi får också tacka för det goda som han ger oss. Det är något som vi har anledning till att göra varje dag. Varje dag när vi stiger upp ur sängen, och varje dag när vi lägger huvudet på kudden på kvällen. Psaltarens text vägleder oss i detta: Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss. Ingen kan mäta sig med dig. Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler än jag kan räkna (Ps 40: 6).

Våren framskrider, grönskan och blomningen är verkligen tidig i år, äppelträden blommar samtidigt som syrenerna! Naturen står i väntan på att få mera regn. I episteltexten för inkommande söndag och för den därpå följande veckan står det såhär: Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek [...] (Ef 3: 14‒17).

Vi får i våra dagliga uppgifter glädjas över Guds löften till oss. Också för värmen, ljuset, grönskan och alla de dofter som naturen bjuder på, och fågelsången. Kom och gläd er tillsammans med oss i våra kyrkor, kapell och församlingshem runt om i västra delen av Åboland!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling