Kyrkoherdens spalt  

All den oro och osäkerhet som råder i vårt land just nu och likaså ute i världen visar att allt det som vi kanske har tänkt är bestående verkligen inte är det. Men alla dessa problem är inte bestående, det finns bara ett som är bestående, det är Guds omsorg och kärlek till oss människor. Det får vi lita på varje dag.

Beslut om de restriktioner som finns i samhället och inom ramen för den kyrkliga verksamheten är tagna av omsorg. För mig som kyrkoherde är omsorgen om er alla ständigt närvarande, den följer mig var jag går. Detta gäller personalen som jag vill skydda mot smitta så långt det är möjligt, likaså vill jag medverka till att alla människor som finns i denna region kan leva tryggt. Restriktioner känns förvisso inte bra, vi skulle kanske vilja lägga dessa inskränkningar åt sidan och strunta i dem, men det är för allas bästa, för oss var och en.

Inkommande söndag firar vi Palmsöndagen, temat är Ärans konung på förnedringens väg. Palmsöndagens latinska namn Dominica palmarum syftar på det som skedde när Jesus red in i Jerusalem och människorna bredde palmkvistar på hans väg.

Profeten Sakarja som förebådade Jesu ankomst till denna värld skriver på detta sätt: [...] Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. (Sak 9: 10). Det är just så som Jesus gjorde, han förkunnade fred och frid, men många kunde inte ta till sig det, och så är det också i dag.

Eter en kort tid har vi påsken här, den största högtiden i kristenheten, inkommande vecka inleds Stilla veckan. Vi får vandra framåt i frid invid Kristus med blicken riktad mot Jerusalem.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling