Kyrkoherdens spalt                                                    

Inkommande söndag firar vi tjugoandra söndagen efter pingst, men den är mera bekant som Reformationsdagen. Temat för söndagen, ”Trons grund” är ett genomgående tema i texterna på så sätt att texterna påminner om reformationen och de betoningar som finns med anledning av det. Gud glömmer inte sitt folk utan kallar människor under olika perioder som verktyg för förnyelse. Gud utser människor, till exempel Martin Luther som kallar oss tillbaka till den kristna grunden, via tron på Jesus Kristus. I Psaltaren 46:2 läser vi: ”[...] Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit [...].” Vad betyder då detta för oss i dag? Det har många betydelser, men ett sätt att tänka det är förstås så som texten säger att Gud hjälper oss i nöden, och vi kan lita på det. Hur ska vi då göra för att få denna hjälp? Det är två, egentligen mycket enkla sätt och som egentligen är intimt sammanknutna. Det är genom den dagliga Bibelläsningen och det är genom bönen som vi får insikt och förståelse. Guds ord är grunden till vishet, och genom bönen och Bibelläsningen får vi förståelse för hur vi ska gå tillväga, Gud bereder också marken i förhållande till andra människor, om vi ber om det. På detta sätt får vi trygghet, vi får vandra i Guds stora omsorg och i hans stora kärlek till oss, var och en, varje dag och varje stund.

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling