Kyrkoherdens spalt                                                    

Inkommande söndag firar vi adertonde söndagen efter pingst och temat för denna söndag samt för den följande veckan är: En kristen människas frihet. Vad betyder då detta i praktiken? Jesus Kristus befriar oss från andras åsikter och önskningar, i stället vill Kristus att vi ska vara hans efterföljare och leva i sanning och i kärlek tillsammans med de människor vi har runt omkring oss. Gud gav oss den fria viljan, och vi har möjlighet att välja. Men de val vi gör har konsekvenser. I Psaltaren 119: 97‒99 kan vi läsa följande konstaterande: Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång. Dina bud gör mig visare än min fiende, de finns alltid hos mig. Jag äger mera vishet än alla mina lärare, ty jag begrundar dina lagbud. Tänk egentligen hur vilsamt det är att kunna luta tillbaka mot detta, och begrunda detta. Det är ju inte så att vi blir perfekta, men vi får vila i Guds omsorg, för dessa hans ord har skrivits för att han älskar oss och vill oss det bästa.

Livet är fullt av möjligheter, ta vara på det och på Psaltarens ord, det hjälper just Dig att hitta Din väg, och din vishet i Dina vägval.

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling