Kyrkoherdens spalt  

Vi firar inkommande söndag Reformationsdagen och temat är Trons grund. I varje tid är det viktigt att det kommer människor som kallar oss tillbaka till det centrala i den kristna tron. Martin Luther var en sådan, och som var en av de drivande krafterna vid reformeringen av kyrkan på 1500-talet. Profeten Jeremia återger Guds ord på sitt karaktäristiska kraftfulla sätt: [...] Vänd tillbaka, ni trolösa barn, säger Herren. Ty det är jag som är er herre, och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion. Jag skall ge er herdar efter mitt sinne, och de skall leda er med kunskap och visdom [...]. (Jeremia 3: 14−15).

Detta med herdar efter Guds sinnelag betyder att det är herdar för folken som förlitar sig på Guds ord, och också för det vidare till människorna. Frågan är om det alltid är så i dag, står alla herdar (kyrkoherdar) fast vid Guds ord, eller är det något annat som ligger ytterst? Är det något annat som pockar på uppmärksamhet? Det är ett stort ansvar en sådan herde påtar sig, om det inte är Bibeln som är rättesnöret utan något annat.

Bibeln är grunddokumentet, konstitutionen för Guds konungarike på jorden, och innehållet i det dokumentet har inte ändrat, och det kommer inte heller att ändras. Många försök görs för att tolka det till något annat än vad där står, men det bär inte långt, det bär inte frukt, utan skapar endast osäkerhet och ovisshet. Man tror sig kanske veta bättre än Gud, vill ställa sig på Guds axlar och säga att: [...] Jag vet nog bättre, jag har läst så mycket, så jag vet nog hur det är....... Det enda som sådana uttalanden är att det är förmätet och arrogant, att tro sig veta mera än Gud. Så håll fast vid Bibelns ord och lyssna inte på sådana som försöker förvränga budskapet, det för dig vilse, det leder till kaos i ditt liv.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla, nådens år 2021!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)