Kyrkoherdens spalt                                                    

Sommaren har förbytts till höst, och naturen förbereder sig sakta men säkert för vintervilan. Sommaren har varit mångskiftande, den har säkerligen bjudit på avkoppling och rekreation för ett flertal. Men det är också så att till exempel för studerande har sommaren i många fall inneburit arbete. Efter en arbetsfylld sommar ska det finnas krafter att ta itu med läsårets aktiviteter. En situation som på många sätt kan vara problematisk, men också säkerligen inspirerande och glädjande, att få lära sig nya saker, att höja sin kompetens och utvecklas i sitt gebit inför framtiden. Jag önskar all lycka och välgång i det.

Den gångna perioden och den begynnande hösten har också varit till en del mödosam för yrkesgrupper som är beroende av väder och vind. Det har, det är och det ska vara ett särskilt böneämne för oss, att inkommande höst, vinter och vår, att vi ändå får ha mat på vårt bord, något som tyvärr inte är självklart i alla delar av vår värld.

Inkommande söndag firar vi fjortonde söndagen efter pingst och temat för denna söndag är Vår nästa. I sin Bergspredikan säger Jesus på följande sätt: [...] Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem [...]. (Matt 7: 12). Det är kraftfulla ord som Jesus uttalar, men så sanna. Vem är dessa människor? Är det vår nästa? Är det mina familjemedlemmar, arbetskamrater, släktingar och vänner? Är det medmänniskan som kommer emot på gatan och kanske ber om din hjälp? Det är alla dessa, alla de människor som vi har runt omkring oss. Hur ska vi klara av det, hur ska vi klara av att möta och bemöta dem på ett värdigt sätt?

Ta vara på det som församlingen ger möjlighet till, ta del i gudstjänster, andakter och andra verksamhetsformer som finns, det finns något för alla och envar. Då får Du också krafter att kunna vara en nästa till den människa som du möter under de kommande dagarna, veckorna och månaderna.

Gud har omsorg om oss, i dag, i morgon och så långt framåt som vi kan tänka och på något sätt förnimma. Lita på det!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling