Kyrkoherdens spalt  

Ett år har gått till ända, och vi får blicka bakåt och begrunda det som har varit. Samtidigt får vi blicka framåt mot nådens år 2022.

Vad månne det året för med sig? Kommer det att fortgå så att det primära i människors medvetande är pandemin, och hur ”återgå till det normala”. Det gamla normala finns inte mera, det är det ”nya normala” som vi får vänja oss med. Har vi ett sådant förhållningssätt till livet och tillvaron så känns det inte så problematiskt, utan vi får inrätta våra liv enligt det som i det ”nya normala” är möjligt.

För min del är det också personligen en förändring. I dag på årets sista dag är jag sista dagen i aktiv tjänst i församlingen. Därefter vidtar semester, och från den 1 mars kan jag titulera mig pensionär. Men, jag kommer inte att sluta jobba för det, utan jag kommer att ta mig an lite andra ärenden, juridiska och teologiska spörsmål inom ramen för forskning samt genom att bistå människor som av olika orsaker har hamnat i kläm. Det kan vara på grund av sin övertygelse, eller det kan vara problem av ekonomisk art.

Jag vill därför tacka Er alla, ingen nämnd och ingen glömd. Det har varit synnerligen intressanta år, att fungera som kyrkoherde i Finlands vackraste skärgårdsförsamling. Det har varit en stor ära för mig att få vandra med Er en bit genom livet. Slutar med ett kort stycke ur evangelisten Johannes prolog:

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till [...]. (Johannes evangelium 1: 1̶ 3).

Det är ord att begrunda hela livet...

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla, mina medvandrare i Kristus!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)

Missionsboden
håller julstängt och önskar alla sina kunder och givare ett Gott Nytt År!
Missionsboden håller stängt TILLSVIDARE p.g.a. de rådande restriktionerna. 

Café Tillsammans
har paus över julen, matsvinnsutdelningen fortsätter igen onsdagen den 12.1.2022 i församlingshemmets sal.