Kyrkoherdens spalt                                                    

Vi vandrar nu mot påskhögtiden, den största händelsen i kristenheten. Jesus kom för att vandra i denna värld, Guds Son, han predikade om Guds allmakt och härlighet. Han botade sjuka och han tillrättavisade och förmanade människorna att göra bättring.

Profeten Sakarja som förebådade Jesu ankomst till denna värld skriver på detta sätt: [...] Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände. (Sak 9: 10). Det är just så som Jesus gjorde, han förkunnade fred och frid, men många kunde inte ta till sig det, och så är det också i dag.

Sen gjorde Jesus också det så som det var tänkt, enligt Guds plan. Han gav sitt liv på korset för vår skull, för Dig och för mig. Tänk så fantastiskt, tänk en sådan gåva till mänskligheten. Vår uppgift är att lita på honom, att be om förlåtelse för våra synder och erkänna Jesus Kristus som vår Frälsare. Han offer på korset blev till ett segertåg, för mänskligheten, som ljuder högt runt om i världen.

Tänk om Jesu segertåg kunde förkunnas högt över alla andra rop och larm och över den stora oro som råder i världen? Vi kan var och en bidra till att skapa denna frid, med Guds hjälp, med Jesu Kristi hjälp.

Genom att se varandra på riktigt, genom att försöka förstå varandra, genom att vandra i frid kan vi göra denna vår, denna påsk till något ännu större, ännu mera fridsammare, ännu mera glädjefullt!

Kom med på vandringen till Jerusalem, i våra kyrkor runt om i Västra delen av Åboland.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling