Kyrkoherdens spalt  

Tänk hur härlig tid detta är. Värme, sol och regn, den finländska sommaren när den är som bäst. Midsommaren är här, och midsommardagen är tillägnad Johannes Döparen. Han kallas också för Vägröjaren, den som förebådade Jesu ankomst och som predikade och manade till omvändelse och döpte människor. I Apostlagärningarna berättar aposteln Paulus på detta vis: [...] Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk [...]. (Apostlagärningarna 13: 23 ̶ 24).

Inkommande söndag firar vi Femte söndagen efter pingst med temat, Var barmhärtiga. Det är ju ett tema som bör gälla för hela året, inte endast en vecka. Men det betonas särskilt inkommande söndag och också den därpå följande veckan. Vad betyder det då att vara barmhärtig? Kort sagt så har vi som människor inte fått rätten att döma andra, förutom de domar som utfärdas via domstol. Det är Gud som har den slutliga dömanderätten. Aposteln Paulus uttrycker detta mycket klart i Romarbrevet: [...] Det finns inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer [...]. (Romarbrevet 2: 1). Man kan gott säga att det är ord och inga visor. Men faktum är att om man tar dessa ord på allvar, så blir ens eget liv också mycket behagliga och lättare. Varför förstöra sitt eget humör genom att gruva och grubbla över andras felsteg.

Så, kom med till våra kyrkor och kapell och fira gudstjänst, sjung till Herrens ära, gläds över sommaren och dess alla begivenheter och låt sen domstolsväsendet och Gud ta hand om rättskipningen. Det är bäst så, det är rättvist så.

Med önskan om Guds rika välsignelse till er alla!

Harry Sanfrid Backström
kyrkoherde
Väståbolands svenska församling

(Texten uppdateras i allmänhet varje fredag)