Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

Församlingsvalet är framför allt ett lokalt val som gäller den egna församlingens beslut de närmaste fyra åren. Du kan själv påverka besluten i din församling genom att gå och rösta.

I församlingsvalet får alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år rösta. Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet.

Genom att rösta kan du påverka framtiden i din församling. De förtroendevalda beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Hurdan är din kyrka?

Rösta på förhand eller på valdagen

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland 6 – 10 november men du kan endast rösta på kandidaterna i din egen församling. Kontrollera platserna och öppettiderna innan du går för att rösta. Man kan förhandsrösta från tisdag till lördag 6 – 10 november under förhandsröstningsveckan. Kolla förhandsröstningsplatserna här på sidan.

Den egentliga valdagen är söndag 18 november 2018. Då kan du endast rösta  i vallokalen i din egen församling. Vallokalerna är öppna kl 11.00 - 20.00.
De röstberättigade som hör till Pargas området röstar i Pargas kyrka (Kyrkoesplanaden 4, 21600 Pargas)
De röstberättigade som hör till Nagu-Korpo området röstar i Nagu kyrka (Kyrkvallen 1, 21660 Nagu)
De röstberättigade som hör till Houtskär-Iniö området röstar i Houtskär kyrka (St Andreasvägen 18, 21760 Houtskär)

Är du osäker på till vilket område du hör så framgår det från meddelandekortet som du får hemskickat.

Hemmaröstning

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma (hemmaröstning) i den församling där han eller hon har antecknats i förteckningen över röstberättigade.