SOMMAREN 2020 i Väståbolands svenska församling

 

I enlighet med statsrådets beslut och biskoparnas anvisningar
gäller följande:

GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER

Församlingen är välkommen med på gudstjänst.
På gudstjänsterna delas nattvard.
Deltagarnas säkerhet tryggas genom säkerhetsavstånd och anvisningar om hygien.

Gudstjänstprogrammet hittar du under evenemang.

Sommarandakter publiceras en gång i veckan på Facebook och Youtube, lördagar kl.18.

Videorna på gudstjänster, andakter och barnprogram som filmats under våren
kan ses på FacebookYoutube eller på hemsidans videoportal.

KYRKORNA ÄR ÖPPNA

Kyrkan i Pargas är öppen kl.12-19 varje dag.
I Nagu är kyrkan öppen varje dag kl.10-19
Korpo kyrka håller öppet varje dag kl. 10-17
I Houtskär är kyrkan öppen varje dag kl. 9-21
Iniö kyrka har öppet varje dag kl. 9-20.

DOP, VIGSEL, BEGRAVNING

Församlingen sköter om dop, vigslar och begravningar precis som förut. Fr.o.m. 1.6.2020 gäller maxantalet 50 personer vid kyrkliga förrättningar. De begränsningar som införts för offentliga sammankomster gäller även för förrättningar i kyrkan, vilket kraftigt begränsar möjligheten att bjuda in släkt och vänner. Tillställningar i privata hem berörs ej, men även vad dem beträffar önskar församlingen att man iakttar försiktighet. Kontakta pastorskansliet så diskuterar vi hur vi bästa kan tillmötesgå era önskemål.

DIAKONIMOTTAGNINGEN

i Pargas betjänar enligt överenskommelse. Kontakt med diakonerna fås per telefon eller e-post.

CAFÉ TILLSAMMANS

Caféet har sommarpaus, följande café och matutdelning sker 19.8.2020 kl.10.

MISSIONSBODEN I PARGAS

Fr.o.m. 1.6.2020 är Missionsboden öppen tisdagar och torsdagar kl. 15-19. (Obs, ej lördagar)
I juli är Missionsboden öppen endast på torsdagar kl.15-19.

PASTORSKANSLIET

Pargas pastorskansli på Kyrkoesplanaden 3 håller öppet normalt och betjänar som vanligt.
Öppet måndag-fredag kl. 9-12.30, ej kvällsöppet. Tel. 0403 124 410, e-post vastabolands.forsamling@evl.fi

Skärgårdsförsamlingarnas öppethållningar hittar du på deras egna sidor:
Nagu kapellförsamling
Korpo kapellförsamling
Houtskär kapellförsamling
Iniö kapellförsamling 

HJÄLP OCH STÖD

Församlingens anställda finns till för dig. Inget bekymmer är för litet. Tveka inte att ta kontakt!

Kontaktuppgifter hittar du här.

 

KYRKANS SAMTALSTJÄNST 0400221190
Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra.
De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.
Telefonjouren är öppen varje dag mellan kl. 10-13 och kl. 20-23.
Du kan också kontakta samtalstjänsten per chat eller brev, mera 
information får du på www.samtalstjanst.fi