Skriftskola i Pargas

En möjlighet att lära sig om vår tro men framför allt att uppleva församlingsgemenskapen som meningsfull.

Till skriftskolan hör 7 kyrkogångar, 7 månadssamlingar och läger/kvällslektioner. Datum för månadssamlingarna finns i kyrkogångshäftet som konfirmanderna får första gången de besöker kyrkan.

Om man inte har möjlighet att delta i sin egna grupps månadssamling så kan man gå på någon annans gruppsamling. Missar man alla dessa tillfällen så skall man komplettera med en kyrkogång till.

 

Under året ordnar vi 2 föräldramöten där vi ger information angående skriftskola och dess innehåll samt praktisk info kring ungas skriftskola. 

Varje höst, i september kan man anmäla sig till skriftskola. Konfirmanden bör fylla 15 år under det år konfirmationen sker. Skriftskolan utformas som lägerskriftskola. Lägerskriftskolorna på sommaren hålls på Koupo lägergård i Pargas. Under sportlovsveckan ordnas vinterskriba och då reser vill Jämsänkoski, nära Himosfjäll. Denna skriftskola ger ungdomarna möjligheten att åka slalom 2 dagar. Vinterskriban har även en weekend på Koupolägergård.

 

 

Om ni har frågor kontakta ungdomsarbetsledare Patrik Sundell.

 

 

 

Skribaläger Gamla Koupo
Skriftskolläger på Gamla Koupo