Skriftskola i skärgården

Konfirmandundervisningen är Skärgårdens storsatsning på unga. Alla (också de som inte tillhör kyrkan) som fyller 15 år det år när konfirmationen äger rum kan anmäla sig till någon av kaplanerna i skärgården eller ungdomsarbetsledaren inför skribastart varje år i slutet av september. Då ordnas också en samling för konfirmander och föräldrar. (Det är också möjligt att anmäla sig till de läger som ordnas av personalen på Pargasområdet. Info om detta ges på septemberträffen).
Det finns också en möjlighet att gå en kvällsskriftskola under året istället för att delta i skriftskollägret.

Under vintern träffas vi en gång i månaden på en s.k. månadsträff som hålls i församlingshemmet och kyrkan. På dessa träffar får ni bekanta er med församlingens verksamhet och liv, och ni lär känna alla de anställda.

På Kyndelsmässohelgen i februari samlas vi till en weekend i Nagu. Här träffas alla de som anmält sig till sommarens skribaläger i Houtskär, konfirmander från Iniö, Houtskär, Korpo och Nagu.

Strax när skolan slutat på våren börjar skribans sommarläger som pågår i sju dagar. Under de senaste åren har vi samlats i natursköna Houtskär, på Skärgårdsskolan där. Här lär vi oss mera om den kristna tron, så att ni sedan kan göra ett självständigt beslut om huruvida ni vill låta konfirmera er, och så bekräfta att ni vill leva som kristna.

Konfirmationen sker vanligen en söndag innan midsommar.


För mera information gällande skriftskolan i Nagu kontakta ungdomsarbetsledare Mari Nurmi
eller den kapellförsamlings präst där du är bosatt.

Roligt tillsamman