Anställda i Väståbolands svenska församling

Ekonomi-, grav- och fastighetsärenden sköts av Pargas kyrkliga samfällighets personal. För kontaktuppgifter till dem välj underrubriken "Samfällighetens anställda" till vänster på sidan.

Marika Eklund-Pelto

ungdomsarbetsledare

Kyrkoesplanaden 5
21600 Pargas

Marika Eklund-Pelto

« Tillbaka