Anställda i Väståbolands svenska församling

Ekonomi-, grav- och fastighetsärenden sköts av Pargas kyrkliga samfällighets personal. För kontaktuppgifter till dem välj underrubriken "Samfällighetens anställda" till vänster på sidan.

Mariann Sommerseth

församlingsmästare

Vaktmästeri

Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag


« Tillbaka