Anställda i Väståbolands svenska församling

Ekonomi-, grav- och fastighetsärenden sköts av Pargas kyrkliga samfällighets personal. För kontaktuppgifter till dem välj underrubriken "Samfällighetens anställda" till vänster på sidan.

Janette Lagerroos

tf kaplan

Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Janette Lagerroos

« Tillbaka