Församlingens gemensamma högmässa i Houtskär 5.8.2018

23.7.2018 13.00

Houtskär kyrka

Vi firar församlingens gemensamma högmässa i Houtskärs kyrka söndagen den 5 augusti klockan 13. Före mässan har vi kyrklunch vid församlingshemmet. Efter mässan blir det kyrkkaffe vid kyrkan.

Det ordnas buss från Pargas med start klockan 8:20 från församlingshemmet och vidare via Nagu, Kyrkbacken och sen med färjan från Galtby till Houtskär klockan 10:10. Korpoborna kan stiga på vid Galtby.

För Iniöborna finns det möjlighet att åka taxibåt till lunchen och mässan på Houtskär. Den som önskar taxibåtstransport (samt eventuellt taxi) från Iniö kan kontakta Lola Schwartz, telefon 050‒5662832.

Hjärtligt välkomna med!

 

Kyrkoherden

« Till nyhetslistan