Till nyhetslistan

Församlingen sörjer – dödsolycka i Himos

Församlingen i Pargas har i dag vaknat upp till ett sorgebud. I samband med församlingens sportlovsskriftskola och skidutfärd till skidcentret Himos i Jämsä på lördagen förolyckades en 15-årig församlingsmedlem i en skidolycka.

Med anledning av denna tragedi har den berörda skriftskolan avbrutits. De drabbade har fått krishjälp. Nästa lördags planerade skidutfärd till Himos är inhiberad.

Våra tankar och böner går till 15-åringens familj och vänner.

”och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” (Upp 21:4)

Kaplan Jari Heikkilä och ungdomsarbetsledare Marika Eklund finns på plats i församlingens utrymmen under söndag eftermiddag. Kyrkans samtalstjänst håller öppet sin själavårdschat under kl. 13–16  på söndagen på adressen https://www.samtalstjanst.fi.

Pargas kyrka håller öppet kl. 18–21 på måndag med samtalsstöd och andakt och möjlighet till ljuständning.

17.2.2019 12.56