Ledig tjänst: Vill du jobba som kantor i skärgården?

4.4.2019 11.26

Vi lediganslår en kantorstjänst på heltid att sökas senast den 30.4.2019 kl. 16.00. Placeringsorten är Nagu eller Houtskär, enligt överenskommelse, med arbetsuppgifter på hela församlingens område. Lön utbetalas enligt kravgrupp 502. Tjänsten tillträds under sommaren 2019 enligt överenskommelse. Församlingen bistår vid behov med ordnande av bostad.

Behörighetskrav för tjänsten är kyrkomusikerexamen av lägsta graden (C-kantor), goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska samt god förmåga i tal och nöjaktig förmåga i skrift i finska. Körkort betraktas som en merit.

Förfrågningar till kyrkoherde harry.s.backstrom@evl.fi eller 040 312 4411. Ansökan riktas till Församlingsrådet i Väståbolands svenska församling, Kyrkoesplanaden 3, 21600 Pargas.

« Till nyhetslistan