Till nyhetslistan

Sportlovsläger på Koupo

SportlovslägerKoupo2020_THUMB.png

Sportlovsläger information om

Läger I, 19-21.2 för 7-10 åringar (några platser kvar)
Läger II, 21-23.2 för 9-13 åringar (MÅNGA platser kvar)

På Koupo lägergård

Pris: 35 €

Du anmäler dig genom att mejla ditt namn, ålder, adress, förälders telefonnummer, ålder, vilket läger du anmäler dig till, eventuella matallergier och vem du vill dela rum med till patrik.sundell@evl.fi

Som ansvarig ledare på lägren fungerar Solveig Björklund-Sjöholm

4.2.2020 15.21