Till nyhetslistan

Välkommen på gudstjänst från och med juni

Deltagarantalet vid gudstjänster begränsas inte till 50 personer från och med sommaren, så länge det går att upprätthålla en fysisk distansering till andra kyrkobesökare i gudstjänstrummet. I kyrkorna kommer att ges närmare anvisningar om var man kan sitta. Särskild vikt kommer att fästas vid hygien och städning, så alla kyrkobesökare ska kunna känna sig trygga. Alla som känner av förkylningssymptom bör fortsättningsvis stanna hemma och tillfriskna.

På grund av personalens semestrar kommer Väståbolands svenska församling inte ha möjlighet att direktsända gudstjänster under sommaren på samma sätt som under våren. Det blir i alla fall förhandsinspelad andakt varje lördag kväll när kyrkklockorna ringer in helgen kl. 18. En del sommargudstjänster kommer vi också att kunna sända - följ med församlingens Facebookflöde för mer information.

Dop, vigslar och begravningar fortsätter i vanlig ordning under sommaren. Även vid dessa tillfällen kan gränsen på 50 deltagare överskridas om utrymmet så tillåter, men det är skäl att påpeka att efterföljande dopkaffen, bröllopsfester och minnesstunder är privata tillställningar som tillsvidare omfattas av regeringens begränsning på max 50 personer.

20.5.2020 09.50