Till nyhetslistan

Kyrkoherde Backström går i pension, Lagerroos ny kaplan i Houtskär

Församlingens kyrkoherde Harry S. Backström har meddelat Borgå domkapitel att han avgår från kyrkoherdetjänsten i Väståbolands svenska församling och går i pension fr.o.m. 1.3.2022. I praktiken utför kyrkoherde Backström sin sista arbetsdag den 31.12.2021, varefter han har semester. Domkapitlet kommer således att ledigförklara församlingens kyrkoherdetjänst, men eftersom ett kyrkoherdeval kan vara en ganska lång process tordedomkapitlet förordna en tf. kyrkoherde från årsskiftet.

Kapellrådet i Houtskär kapellförsamling samlades den 3.11.2021 för att välja kaplan i kapellförsamlingen. Av de två sökande valde kapellrådet Janette Lagerroos, som tillträder tjänsten på nyårsdagen den 1.1.2022.

Kaplan Sara Grönqvist som varit tjänstledig från kaplanstjänsten i Pargas återgår i tjänst fr.o.m. den 1.1.2022.

4.11.2021 09.15