Hanna Aalto

gravbyråföreståndare/församlingsmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
gravkontoret 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas


Niklas Ekman

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Mikael Granlund

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

Sara Grönqvist

kaplan
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Tjänstledig 1.1.2019-31.12.2021


Jami Helmiö

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Brita Holmström

diakonissa
Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Semester 20.5-31.7, pensionär fr.o.m. 1.8.2021

Mika Huhta

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Seidi Jansén

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Ben Johansson

arbetsledare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Semester ända fram till 30.6, därefter pensionär.


Jim Karlsson

fastighetschef
Pargas kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Nenne Lappalainen

vikarierande ungdomsarbetsledare i skärgården
Houtskär kapellförsamling Iniö kapellförsamling Korpo kapellförsamling Nagu kapellförsamling

Gun Lundström

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Löner, skattekort, arvoden

Elina Lücke

övervaktmästare
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Ulrika Malmén

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fakturor, bokföring

Jussi Meriluoto

t.f. kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö

Vesa Nummenmaa

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Nina Nyman

församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 PargasKati Sirkiä

värdinna
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Mariann Sommerseth

församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

Kaisa Söderholm

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag


Jean-Mikael Öhman

ekonomichef
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas