Hanna Aalto

gravbyråföreståndare/församlingsmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
gravkontoret 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Harry Sanfrid Backström

kyrkoherde
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Semester 1.1-28.2.2022, därefter pensionär.


Niklas Ekman

församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Mikael Granlund

kantor
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag


Jami Helmiö

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Mika Huhta

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Seidi Jansén

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Johannes Johansson

församlingsmästare
Nagu kapellförsamling
Kyrkvallen 4
21660 Nagu

Jim Karlsson

fastighetschef
Pargas kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Janette Lagerroos

kaplan
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Henrica Lindholm

diakon
Pargas församlingsdistrikt
Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Gun Lundström

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Löner, skattekort, arvoden

Elina Lücke

arbetsledare
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Ulrika Malmén

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Fakturor, bokföring

Jussi Meriluoto

t.f. kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö

Vesa Nummenmaa

fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

Linnéa Nygård

diakon
Pargas församlingsdistrikt
Runebergsstranden 4
21600 Pargas

Nina Nyman

församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 Pargas

Joakim Oldmark

vikarierande barn- och ungdomsarbetsledare i skärgården


Jaana Rosenblad

diakoniarbetare
Houtskär kapellförsamling
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

Kati Sirkiä

värdinna
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

Mariann Sommerseth

församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

Kaisa Söderholm

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag


Jean-Mikael Öhman

ekonomichef
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas