församlingsmästare
Begravningstjänster Vaktmästeri
gravkontor 040 312 4482
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas


församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

kantor
Houtskär kapellförsamling Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar onsdag-söndag

tf barnledare
Pargas församlingsdistrikt
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

församlingsmästare
Vaktmästeri
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär
fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas

förvaltningssekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

fastighetschef
Pargas kyrkliga samfällighet
Fastighetstjänster
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
byråsekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

onsdagar i Nagu


församlingspastor
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas

ekonomisekreterare
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
tf kaplan
Iniö kapellförsamling
Iniövägen 589
23390 Iniö

I tjänst fr.o.m. 24.10.2018


fastighetsarbetare
Kyrkoesplanaden 8
21600 Pargas
barn-och ungdomsarbetsledare
Kyrkvallen 4
21660 Nagu
församlingsmästare
Kyrkosplanaden 3
21600 Pargasbarnledare
Kyrkoesplanaden 7
21600 Pargas

Tjänsteledig t.o.m 31.12.2018

värdinna
Pargas kyrkliga samfällighet
Vitstensvägen 24
21600 Pargas
församlingsmästare
Vaktmästeri
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-torsdag

diakon
Korpo kapellförsamling
Tallbackavägen 2
21710 Korpo

Anträffbar i regel måndag-onsdag, på semester 8-22.10.2018


tf kaplan
Näsbyvägen 238
21760 Houtskär

ekonomichef
Pargas kyrkliga samfällighet
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
församlingsmästare
Vaktmästeri
Kyrkvallen 4
21660 Nagu